strona domowa
strona domowa
„Remont drogi gminnej nr 111690R - ul. Szkolna w miejscowości Pruchnik”

 

Całkowita wartość inwestycji: 689 197,04

Dofinansowanie RFRD: 303 880,00 zł

Termin realizacji zadania liczony od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do złożenia rozliczenia końcowego do Instytucji Dotującej: 01.2023 r. –01.2024 r.

Wykonawcą robót jest firma: Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57A, 37-560 Pruchnik. Z dokumentacją techniczną, przedmiarami (zakresem inwestycji) itp. można zapoznać się na stronie https://gminapruchnik.ezamawiajacy.pl nr postępowania IZ 271/21/2023 lub pod linkiem https://gminapruchnik.ezamawiajacy.pl/pn/gminapruchnik/demand/notice/public/101690/details

Umowa w sprawie udzielenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla remontowanego zadania gminnego została zawarta przez Gminę Pruchnik z Wojewodą Podkarpackim dnia 21.08.2023 r.

Wyniki naboru – poz. 31 w/w zadania na liście podstawowej - https://rzeszow.uw.gov.pl/wp-content/uploads/2023/07/Gminy-lista-podstawowa-REMONTY-2023.pdf

 

  Wejscia: 252