strona domowa
strona domowa
Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Kramarzówce – otwarcie nowopowstałych pomieszczeń szkolnych
czwartek, 12 października 2023 17:42

W czwartek 12 października w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce odbyły się obchody Święta Edukacji Narodowej połączone z poświęceniem i otwarciem nowopowstałych pomieszczeń.
Pani Ewa Jodłowska-Zając – Dyrektor szkoły powitała wszystkich przybyłych wśród których byli m.in.:

Pani Anna Huk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, przedstawiciele Powiatu Jarosławskiego – Stanisław Kłopot Starosta Jarosławski - absolwent tej szkoły i Mariusz Trojak – Wicestarosta, Wacław Szkoła – Burmistrz Pruchnika wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego, Wiesław Jamrozik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku wraz z Wiceprzewodniczącym Markiem Madejowskim, Krzysztof Łuc - Dyrektor CKSiT w Pruchniku, dyrektorzy szkół z terenu gminy, przedstawiciele rodziców, nauczyciele, w tym również emerytowani oraz uczniowie.

Ważnym punktem uroczystości było poświęcenie nowych pomieszczeń, które powstały w miejscu dawnej sali gimnastycznej. Poświęcenia dokonał ks. Zbigniew Szostecki – proboszcz parafii w Kramarzówce, po czym przecięto wstęgę oficjalnie otwierając gabinet terapeutyczny, bibliotekę i świetlicę.

Program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły nawiązywał zarówno do Święta Edukacji i Powstania Komisji Edukacji Narodowej, jak i bawił humorystycznymi scenkami oraz układami tanecznymi.

Podczas wystąpień okolicznościowych podkreślano znaczenie edukacji w roli społeczeństwa oraz trud pracy i wychowania jaki ciąży na nauczycielach. Była to również okazja do podziękowań i życzeń.

 

 

 

  Wejscia: 775