strona domowa
strona domowa
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pruchnik” dzięki wsparciu NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie
piątek, 20 października 2023 10:51

Po raz kolejny Gmina Pruchnik decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie otrzymała dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 103.989,34 zł w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, na którą składają się środki:

 

  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 91.755,30 złotych oraz
  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 12.234,04 złotych.


Pozostałe koszty zadania tj. 46.832,66 złotych stanowią środki budżetu Gminy Pruchnik.

W ramach dostępnych środków z terenu Gminy Pruchnik w 2023 roku usuniętych zostało 175 Mg wyrobów zawierających azbest czasowo zgromadzonych na 72 nieruchomościach, których właściciele złożyli w tym celu stosowne wnioski.

Zadanie wykonane zostało przez firmę BHZ MODBUT W. Laskowski, A. Laskowska, Orzechów 11, 37-455 Radomyśl nad Sanem, posiadającą stosowne uprawnienia potrzebne do gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 poz. 1579) oraz spełniającą wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U.2004.71.649 ze zm.).

  Wejscia: 260