strona domowa
strona domowa
Nabór do programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- 2024
piątek, 03 listopada 2023 09:08

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku informuje o wstępnym naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

 

Głównym celem Programu jest wparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Program realizowany będzie w formie pobytu dziennego – maksymalna ilość godzin opieki wytchnieniowej na  uczestnika  programu wynosi 240 godzin w ciągu roku.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują nad nią całodobową opiekę.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny.

Osoby zainteresowane wymienioną formą pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pruchniku : osobiście  (pokój nr 9) lub telefonicznie pod  nr tel. 16 8889801.

 

Treść ogłoszenia o naborze oraz programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej pod adresem:


https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego–edycja-2024

  Wejscia: 105