strona domowa
strona domowa
Uroczyste otwarcie "EKOPRACOWNI PRZYRODNICZEJ - zielone serce szkoły"
poniedziałek, 13 listopada 2023 07:08

07.11.2023 r. w Szkole Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rozborzu Długim odbyło się otwarcie Ekopracowni, dzięki wygranej w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Na początku uroczystości ksiądz proboszcz Zenon Ścirko poświęcił ekopracownię, a symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Pruchnika Wacław Szkoła, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Wicestarosta Powiatu Jarosławskiego Mariusz Trojak, Sekretarz Gminy Pruchnik Robert Grządziel, Skarbnik Gminy Pruchnik Renata Mikłasz, przewodnicząca rady rodziców Olimpia Piórkowska - Wywrót oraz dyrektor szkoły Barbara Mroczka. Na zakończenie posadzono pamiątkowe dęby.

W drugiej części otwarcia, która odbyła się na sali gimnastycznej, dyrektor szkoły Barbara Mroczka powitała wszystkich zaproszonych gości, w tym: dyrektorów szkół i przedszkola, emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi szkoły, zarząd rady rodziców, emerytowanego księdza proboszcza, pracowników referatu oświaty i instytucji gminy Pruchnik oraz wszystkich rodziców.

Koszt inwestycji wyniósł 54 000 zł, z czego 48 600 zł pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie a 5 400 zł to wkład Gminy Pruchnik.

Aby mogła powstać taka pracownia w naszej szkole, (jedyna w powiecie jarosławskim) wzięliśmy udział w konkursie pt.” EKOPRACOWNIA PRZYRODNICZA zielone serce szkoły”. Uczniowie klasy VII nakręcili film ekologiczny, ponadto uczestniczyliśmy w wielu działaniach promujących ochronę środowiska, wygraliśmy konkurs w województwie na najładniejszą gazetkę szkolną o wodzie oraz uzyskaliśmy certyfikat „Aktywni błękitni- szkoła przyjazna wodzie”.
W pracowni przyrodniczej będą odbywać się lekcje z ekologii przy pomocy robotów ekologicznych Fotona oraz w Ekokuchni, tablicy Ekodom i innych pomocy dydaktycznych.

Dzięki współpracy z lokalnymi organizacjami ekologicznymi i szkołami, nasza pracownia stanie się centrum edukacji ekologicznej. Będziemy organizować warsztaty, prelekcje i wydarzenia, które pomogą zwiększyć świadomość ekologiczną w naszym społeczeństwie. Chcemy promować zrównoważony rozwój, który pomoże społeczeństwu uczestniczyć w ochronie przyrody.

Po wystąpieniu pani dyrektor, głos zabrał pan Stanisław Kłopot, a następnie pan Mariusz Trojak, którzy nie kryli swego zachwytu nad działaniami ekologicznymi prowadzonymi w naszej szkole.

Po przemówieniach naszych gości odbyła się część artystyczna pt. „Ziemia nie jest własnością człowieka”, przygotowana przez uczniów klas IV- VII, pod opieką pani Jolanty Kret oraz pani Eweliny Maślanki. Występ zakończyły przedszkolaki, które zatańczyły polkę.

Następnie zaproszeni goście udali się do remizy OSP na poczęstunek przygotowany przez radę rodziców .


Gratulujemy uczniom, dyrekcji oraz pracownikom szkoły sukcesu w postaci wygranego konkursu, dzięki czemu możliwe było powstanie tak wspaniałej Ekopracowni, która pozwoli właściwie kształtować "ekopostawy" i uczyć dbałości o środowisko od najmłodszych lat.

Tekst i zdjęcia - https://sprozborzdlugi.edupage.org 

 

 

 


 

 

  Wejscia: 628