strona domowa
strona domowa
Rzeplin: Inwestycje 2011 - 2018

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rzeplin

źródła
finansowania:

Gmina Pruchnik

okres realizacji:

06.11.2012 - 04.05.2014

Remont drogi gminnej Rzeplin - Świebodna

źródła
finansowania:

Gmina PruchnikGmina PruchnikGmina Pruchnik

okres realizacji:

29.05.2013 - 30.09.2013

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rzeplinie

źródła
finansowania:

PruchnikGmina Pruchnik

okres realizacji:

08.2012 - 06.2014

Remont drogi gminnej na dz. nr 427 w Rzeplinie

źródła
finansowania:

Gmina Pruchnik

okres realizacji:

16.10.2012 - 31.12.2012

Remont drogi gminnej w Rzeplinie do Czepiela

źródła
finansowania:

Gmina Pruchnik

okres realizacji:

16.08.2011 - 30.09.2011

  Wejscia: 9628