strona domowa
strona domowa
Pruchnik: Inwestycje 2011 - 2018

Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik: rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Pruchniku i Hawłowicach

źródła
finansowania:

PruchnikPruchnik

okres realizacji:

24.08.2016 - 30.10.2018

Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik

źródła
finansowania:

PruchnikPruchnik

okres realizacji:

15.03.2016 - 31.12.2017

Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego w ciągu ulicy Przemyskiej w Pruchniku

źródła
finansowania:

PruchnikPruchnik

okres realizacji:

29.01.2016 - 31.12.2017

Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa starego budynku Ośrodka Zdrowia w Pruchniku

źródła
finansowania:

Pruchnik

okres realizacji:

11.08.2016 - 30.11.2016

Remont drogi gminnej nr 1 40029R ul Spacerowa w Pruchniku dz. nr ewid.1810 i cz. 1757/1 w km 0+185-0+900

źródła
finansowania:

PruchnikPruchnikPruchnik

okres realizacji:

19.08.2016 - 31.10.2016

Przebudowa ciągu pieszego na działce 2121 i 2122 w miejscowości Pruchnik

źródła
finansowania:

Pruchnik

okres realizacji:

10.05.2016 - 30.06.2016

Utworzenie Dziennego Domu „Senior – Wigor” w Pruchniku

źródła
finansowania:

Senior WigorPruchnik

okres realizacji:

20.10.2015 - 31.01.2016

Budowa przewiązki (łącznika) między gimnazjum a salą gimnastyczną w Pruchniku

źródła
finansowania:

Ministerstwo Sportu i Turystyki Europejski Fundusz Rozwoju WsiPruchnikPruchnik

okres realizacji:

20.10.2015 - 30.11.2016

Remont drogi gminnej Nr 111691R ul. Zamkowa w Pruchniku dz. nr ewid. 2508 w km 0+000-1+340

źródła
finansowania:

PruchnikPruchnikPruchnik

okres realizacji:

10.02.2015 - 30.11.2015

Rozbudowa i przebudowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Pruchniku

źródła
finansowania:

Gmina Pruchnik

okres realizacji:

04.09.2014 - 04.09.2015

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pruchnik

źródła
finansowania:

Gmina Pruchnik

okres realizacji:

06.11.2012 – 04.05.2014

Remont zjazdu z drogi gminnej przy kościele filialnym w Pruchniku Górnym

źródła
finansowania:

Gmina Pruchnik

okres realizacji:

16.09.2013 – 31.10.2013

Remont drogi na działkach nr 2110, 1975/1 (boczna ul. Wałowej)

źródła
finansowania:

Gmina Pruchnik

okres realizacji:

15.07.2013 – 30.08.2013

Rewitalizacja parku w Pruchniku

źródła
finansowania:

PruchnikGmina Pruchnik

okres realizacji:

08.01.2014 - 31.12.2014

Zakup wiaty turystycznej i wyposażenia sportowo – rekreacyjnego na zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pruchniku

źródła
finansowania:

PruchnikGmina Pruchnik

okres realizacji:

07.02.2013 - 30.09.2014

Budowa wiaty turystycznej (mała architektura) jako miejsca rekreacji i wypoczynku

źródła
finansowania:

PruchnikGmina Pruchnik

okres realizacji:

07.02.2013 - 31.12.2014

Budowa wieży widokowej jako infrastruktury turystycznej

źródła
finansowania:

PruchnikGmina Pruchnik

okres realizacji:

07.02.2013 - 31.12.2014

Budowa targowiska stałego "Mój Rynek" w Pruchniku ulica Parkowa

źródła
finansowania:

PruchnikGmina Pruchnik

okres realizacji:

22.10.2012 - 10.2014

Wykonanie parkingu publicznego w miejscowości Pruchnik

źródła
finansowania:

Gmina Pruchnik

okres realizacji:

04.04.2013 – 28.06.2013

Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla Orkiestry Dętej z Pruchnika

źródła
finansowania:

PruchnikGmina Pruchnik

okres realizacji:

17.04.2012 - 23.05.2013

Przebudowa ulic Orłowicza, Długiej i Leśnej (nr dz. 1836/1, 1838/4) w Pruchniku

źródła
finansowania:

Narodowy Program Przebudowy Dróg LokalnychBudżet PaństwaGmina Pruchnik

okres realizacji:

28.09.2012 - 31.10.2013

Droga wewnętrzna na cmentarzu komunalnym w Pruchniku

źródła
finansowania:

Gmina Pruchnik

okres realizacji:

16.10.2012 - 31.12.2012

Remont dróg gminnych w Pruchniku

źródła
finansowania:

Gmina Pruchnik

okres realizacji:

08.08.2012 - 31.12.2012

Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Pruchniku - stan surowy otwarty oraz wykonanie robót budowlanych wykończeniowych i instalacyjnych

źródła
finansowania:

Gmina Pruchnik

okres realizacji:

28.09.2010 - 30.09.2013

Termomodernizacja budynku administracyjno - warsztatowego w Pruchniku

źródła
finansowania:

PruchnikGmina Pruchnik

okres realizacji:

08.2012 - 06.2014

Wykonanie projektów budowlanych oraz wykonawczych budowy systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik – Etap III

źródła
finansowania:

Gmina Pruchnik

okres realizacji:

06.11.2012 - 04.05.2014

Rozbudowa sieci wodociągowej obejmującej budowę rurociągów tranzytowych, zbiorników wody i pompowni dla gminy Pruchnik

źródła
finansowania:

PruchnikGmina Pruchnik

okres realizacji:

19.12.2011 - 06.2014

Budowa placu zabaw przy zespole boisk Orlik 2012 w Pruchniku

źródła
finansowania:

PruchnikGmina Pruchnik

okres realizacji:

01.08.2011 - 19.12.2012

Przebudowa stadionu sportowego w Pruchniku

źródła
finansowania:

PruchnikGmina Pruchnik

okres realizacji:

17.04.2012 - 30.11.2016

Budowa placu zabaw przy budynku remizy OSP nr 3 w Pruchniku

źródła
finansowania:

PruchnikPruchnik

okres realizacji:

01.08.2011 - 06.12.2012

Zakup motopompy typu M16/8 dla OSP Nr 3 w Pruchniku"

źródła finansowania:

okres realizacji: status:
PruchnikPruchnikPruchnik

24.02.2012 - 17.08.2012

 

Zakończone

 

Remont drogi w Pruchniku - droga do Wilka dz."

źródła finansowania:

okres realizacji: status:
PruchnikPruchnikPruchnik

24.04-15.08.2012

 

Zakończone.

 

Dostawa fabrycznie nowej koparko ładowarki na potrzeby gospodarki wodno - ściekowej"

źródła finansowania:

okres realizacji: status:
Pruchnik

02.04-29.06.2012

 

Zakończone.

 

Budowa Placu Zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 1"

źródła finansowania:

okres realizacji: status:
PruchnikPruchnik

08.2011-09.12.2011

 

Zakończone.

 

Remont drogi gminnej w Pruchniku koło Feresza (nr dz. 1811)"

źródła finansowania:

okres realizacji: status:
Pruchnik

16.08 - 30.09.2011

 

Zakończone.

 

Remont drogi gminnej w Pruchniku do Wyskla J. (nr dz. 1899)"

źródła finansowania:

okres realizacji: status:
Pruchnik

16.08 - 30.09.2011

 

Zakończone.

 

Remont drogi gminnej w Pruchniku na Skotniki"

źródła finansowania:

okres realizacji: status:
Pruchnik

16.08 - 30.09.2011

 

Zakończone.

 

„Rozbudowa remizo – świetlicy OSP I w Pruchniku"

źródła finansowania:

okres realizacji: status:
PruchnikPruchnik

01.08.2011 - 30.12.2012


Zakończone.

Remont drogi gminnej w Pruchniku do Sowińskiego (nr dz. 2002/2)"

źródła finansowania:

okres realizacji: status:
Pruchnik

16.08 - 30.09.2011

 

Zakończone.

 

Remont drogi gminnej w Pruchnik do Kardasza (nr dz. 2113)"

źródła finansowania:

okres realizacji: status:
Pruchnik

16.08 - 30.09.2011

 

Zakończone.

 

Remont drogi gminnej w Pruchniku do Bielca (nr dz. 1897)"

źródła finansowania:

okres realizacji: status:
Pruchnik

16.08 - 30.09.2011

 

Zakończone.

 

Remont ulicy Objazdowej"

źródła finansowania:

okres realizacji: status:
Pruchnik

16.08 - 30.09.2011

 

Zakończone.

 

Remont drogi gminnej w Pruchniku do Paprockiego (nr dz. 1810)"

źródła finansowania:

okres realizacji: status:
Pruchnik

16.08 - 30.09.2011

 

Zakończone.

 

Remont drogi gminnej w Pruchniku Górnym (do Buryły W., dz. nr 1893) km 0+000do km 0+140"

źródła finansowania:

okres realizacji: status:
Pruchnik

24.10 - 30.11.2011

 

Zakończone.

 

Remont ulicy Wałowej (nr dz. 120/2, 2110)"

źródła finansowania:

okres realizacji: status:
PruchnikPruchnikPruchnik

16.08.2011 - 30.11.2012

Zakończone

Odbudowa drogi gminnej w Pruchniku-ul Lipowa, dz. nr 2332,km 0+000 do 0+850"

źródła finansowania:

okres realizacji: status:
PruchnikPruchnikPruchnik

25.05 - 20.07.2011

 

Zakończone

 

Remont drogi gminnej w Pruchniku Górnym (do Kurasza) km 0+000do km 0+220"

źródła finansowania:

okres realizacji: status:
Pruchnik

24.10 - 30.11.2011

 

Zakończone

 

Remont drogi gminnej w Pruchniku Dolny (do Cieślaków, dz. nr 1767) km 0+000do km 0+100"

źródła finansowania:

okres realizacji: status:
Pruchnik

24.10 - 30.11.2011

 

Zakończone

 

Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Pruchnik oraz przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pruchniku"

źródła finansowania:

okres realizacji: status:
Pruchnik

2009 - 2011

 

Zakończone

 

Remont drogi gminnej ul. Armii Krajowej (nr 116680R) w Pruchniku"

źródła finansowania:

okres realizacji: status:
PruchnikPruchnikPruchnik

29.09 - 05.12.2011

 

Zakończone

 

  Wejscia: 22404