strona domowa
strona domowa
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kramarzówka - etap II

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

705 220,50 PLN w tym środki kwalifikowane 573350,00 PLN

Źródło
dofinansowania

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Kwota
dofinansowania

403 592,53 PLN - WFOŚiGW

169 757,47 PLN - środki własne Gminy Pruchnik

Termin
realizacji
zadania*

01.03.2011-17.12.2011

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT Sp. z o.o. ul. Polna 3a, 37-100 Łańcut (przetarg nr IZ 271/11/2011)

* termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do faktycznego jego zakończenia
** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi

Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 17-12-2011 roku. W wyniku realizacji zadania została wybudowana kanalizacja sanitarna w miejscowości Kramarzówka o łącznej długości 5 105,40 mb, w tym:

  1. kanały z rur typu PCV-U typ SN 8 (Dn200 x 5) - 4 054 mb
  2. kanały z rur PCV-U typ SN 8 (Dn160 x 4,7) - 1 051,4 mb.
  Wejscia: 6403