strona domowa
strona domowa
Roboty budowlane przy budynku wielofunkcyjnym w Jodłówce

 

 

 

 

 

 

1. „Docieplenie budynku wielofunkcyjnego w Jodłówce ”.

 

Całkowita
wartość
zadania

46 299,00 zł

Źródło
dofinansowania

środki własne gminy Pruchnik

Termin
realizacji
zadania*

14.11.2011 - 12.12.2011

Wykonawca

„EUROBUD” Spółka z o.o., Bystrowice 164, 37-565 Roźwienica (przetarg nr IR 271/23/2011)**

* termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do faktycznego jego zakończenia

** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi

Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 12-12-2011 roku. Zakres robót obejmował min. **:

  1. Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 12 cm - 329,96m2
  2. Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - 367,91m2

 

2. „Odwodnienie budynku  wielofunkcyjnego w Jodłowce i roboty wewnętrzne”

 

Całkowita
wartość
zadania

38 695,54 zł

Źródło
dofinansowania

środki własne gminy Pruchnik

Termin
realizacji
zadania*

15.07.2013 - 30.09.2013

Wykonawca

Usługi Stolarsko – Budowlane Marek Kurpiel Tyniowice 66, 37-565 Roźwienica (przetarg nr IZ 271/18/2013)**

* termin realizacji zadania obejmuje okres od ogłoszenia przetargu do jego planowanego zakończenia merytoryczno-finansowego

** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2013Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

15.07.2013 – 31.07.2013 roku - ogłoszenie przetargu, otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty

05.08.2013 roku - podpisanie umowy z Wykonawcą, zakres robót obejmuje min.:  roboty rozbiórkowe, ziemne, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian, drenażu opaskowego, odbojówki z kostki brukowej, cokołu, robót wewnętrznych. Zakres robót szczegółowo określony w zakresie objętym przedmiarem robót/kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 5 do siwz (dokumentacja przetargowa).

 

 

  Wejscia: 6548