strona domowa
strona domowa
Budowa Placu Zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruchniku

 

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

199 119,39 PLN

Źródło
dofinansowania

Z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” 50% dofinansowania, środki własne gminy

Kwota
dofinansowania

99 559,69 PLN - z budżetu państwa

99 559,70 PLN - środki własne Gminy Pruchnik

Termin
realizacji
zadania *

08.2011-09.12.2011

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS J. Oziębło, ul. Poniatowskiego 28, 37-500 Jarosław (przetarg nr IZ271/20/2011)**

* termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do odbioru końcowego robót od Wykonawcy
** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi

W sierpniu 2011 roku Gmina Pruchnik złożyła do Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie szkolnego placu zabaw składanego w ramach Rządowego programu - „Radosna szkoła”.

Umowa o przyznanie pomocy na realizację zadania została podpisana w dniu 10 października 2011 roku w Rzeszowie pomiędzy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie reprezentowanym przez Pana Jacka Wojtasa – Podkarpackiego Kuratora Oświaty a Gminą Pruchnik reprezentowaną przez Pana Wacława Szkołę – Burmistrza Pruchnika.

Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 09-12-2011 roku. Zakres robót obejmował min.**:

  1. Wykonanie  nawierzchni trawiastej wraz z ułożeniem obrzeża: 210,00 m2
  2. Wykonanie  nawierzchni bezpiecznej wraz z korytem i podbudową: 240,00 m2
  3. Wykonanie  nawierzchni komunikacyjnej wraz z korytem podbudową: 50,00 m2
  4. Dostawa i montaż urządzeń do zabawy zgodnych z projektem, w tym: sprężynowców, huśtawek, drążków gimnastycznych, sześciokąta wielofunkcyjnego, wieży, równoważni na sprężynie, drabinki krzyżakowej, ławek.

W/w sprzęt rekreacyjny posiada co najmniej trzyletni okres gwarancji. Urządzenia są wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów oraz spełniają wymogi Polskich Norm, posiadają ważne certyfikaty bezpieczeństwa według norm EN-1176 i nawierzchni EN-1177. Elementy wyposażenia placów zabaw dla dzieci młodszych na terenach przyszkolnych zaprojektowane są w konwencji „naturalnej”, wykonane z materiałów drewnianych (okrąglaki, bale) oraz z lin sizalowych, bądź łańcuchów i drążków metalowych z dominantami w kolorze niebieskim.

W dniu 9 grudnia 2011 roku Przedsiębiorstwo Rekreacyjne z Dębicy reprezentowane przez specjalistę ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Rekreacyjnych i Placów Zabaw – Pana Zbigniewa Buczka (firma wskazana przez MEN) dokonało kontroli i stwierdziło zgodność utworzonego placu zabaw z warunkami opisanymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku i w załączniku nr 2 do cytowanego rozporządzenia.

Więcej informacji o programie” Radosna Szkoła” można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl) w zakładce Finanse na edukację/Radosna szkoła.

W dniu 15 grudnia 2011 r. odbyła się uroczystość przekazania nowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruchniku.

Zadanie zostało rozliczone pod względem merytoryczno - finansowym.

Galeria:

Otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruchniku.

  Wejscia: 6944