strona domowa
strona domowa
Poświęcenie placu zabaw w Kramarzówce.
wtorek, 16 października 2012 15:36

 

14 października 2012 r. w słoneczne niedzielne popołudnie odbyła się uroczystość symbolicznego otwarcia i  poświecenia placu zabaw dla dzieci przy Domu Strażaka w Kramarzówce. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Pruchnika oraz mieszkańcy Kramarzówki.

Został on wykonany ze środków UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla działania Odnowa i rozwój wsi oraz budżetu Gminy Pruchnik. Zrealizowanie tej inwestycji najbardziej ucieszyło najmłodszych mieszkańców wsi Kramarzówka oraz ich rodziców którzy mogą już od kilku tygodni korzystać z nowego placu zabaw.

 

Sołtys wsi Kramarzówka Zbigniew Szkoła powitał zgromadzonych gości:

  • Księdza Zbigniewa Szosteckiego – Proboszcza Parafii w Kramarzówce
  • Wacława Szkołę – Burmistrza Pruchnika
  • Stanisława Kłopota – Zastępcę Burmistrza
  • Władysława Flaka – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pruchniku
  • Roberta Grządziela – Sekretarza Gminy Pruchnik
  • Renatę Mikłasz – Skarbnika Gminy Pruchnik
  • Marka Madejowskiego – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku
  • Zygmunta Kurasza – Radnego Rady Miejskiej w Pruchniku
  • Marka Cichego - Radnego Rady Miejskiej w Pruchniku

Następnie głos zabrał Burmistrz Pruchnika Pan Wacław Szkoła który podziękował wszystkim za wsparcie tego projektu oraz poinformował, że ogólny koszt budowy placu zabaw wyniósł 82 699,41 PLN. Na wykonanie zadania została udzielona dotacja ze środków UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – w ramach działania 4.13 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla działania Odnowa i rozwój wsi w kwocie 53 956,00 pozostała część środków pochodzi z budżetu Gminy Pruchnik.

Wyraził nadzieję, że nowy plac zabaw umożliwi dzieciom miło i bezpiecznie spędzać wolny czas.

Kolejnym etapem uroczystości była wspólna modlitwa i poświęcenie obiektu przez Księdza Proboszcza Zbigniewa Szosteckiego.

Niedzielna uroczystość została zorganizowana przez sołtysa i radnych wsi Kramarzówka.

 

  Wejscia: 8531