strona domowa
strona domowa
Podsumowanie roku 2012.

 

Rok 2012 w dziejach Miasta i Gminy Pruchnik zapisał się jako rok wytężonej pracy na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny. W mojej ocenie urząd i samorząd był nastawiony na rozwój gminy i efekty tej pracy są widoczne.

Szanowni Państwo dla przedstawienia wykonanej w ciągu roku pracy posłużę się statystyką

1. Demografia - mieszkańcy:


2011 2012
 • Hawłowice
 • Jodłówka
 • Kramarzówka
 • Pruchnik
 • Rozbórz Długi
 • Rozbórz Okrągły
 • Rzeplin
 • Świebodna

502

1846

1710

3741

786

417

412

518

504

1840

1718

3768

803

432

404

508

Łącznie: 9932 9977


2011 2012
 • urodzenia
 • zgony
 • małżeństwa
 • rozwody
 • zameldowania
 • wymeldowania
 • przemeldowania na terenie gminy
 • wydane dowody osobiste
 • czasowe zameldowania

126

94

119

11

54

78

146

1903

126

113

82

93

5

207

69

76

690

120


2. Szkoły Podstawowe:

 • SP Kramarzówka - 108 uczniów,
 • SP Jodłówka - 104 uczniów,
 • SP Rozbórz Długi - 109 uczniów,
 • Szkoła. Filialna w Rzepinie - 8 uczniów,
 • SP Świebodna - 43 uczniów,
 • SP Nr 2 w Pruchniku - 60 uczniów,
 • SP Nr 1 w Pruchniku - 245 uczniów,
 • Szkoła Filialna Hawłowice - 12 uczniów,
 • Gimnazjum Rozbórz Długi - 80 uczniów,
 • Gimnazjum Pruchnik - 331 uczniów,

Łącznie: 1100 uczniów,
Zatrudniamy 146 nauczycieli na 127 etatach.

3. Działalność gospodarcza:

 • aktualnie czynnie działających jest ok. 212 podmiotów gospodarczych (2011 r. - 200),
 • w przeciągu roku wyrejestrowano 12 podmiotów (2011 r. - 87),
 • zarejestrowano 15 nowych (2011 r. - 26),
 • zawieszono 16.

4. Wydane decyzje planistyczne:

 • decyzje o warunkach zabudowy - 94,
 • decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 10,
 • decyzje środowiskowe - 4

5. Imprezy o zasięgu gminnym i ponadgminnym:

06.01.2012 r.

spotkanie opłatkowe Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Pruchniku w m. Hawłowice. Przedstawiciele poszczególnych OSP dokonali podsumowania działalności swoich jednostek w 2011 roku. Gospodarzem spotkania była OSP w Hawłowicach.

 

22.01.2012 r.

sympozjum z okazji 100 rocznicy śmierci Bł. Ks. Br. Markiewicza. Sympozjum zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej przy wsparciu finansowym z budżetu gminy.

 

28.01.2012 r.

obchody 50-cio lecia chóru parafialnego w Pruchniku. Początek działalności to rok 1962. Przez cały okres funkcjonowania dyrygentem był i jest Pan Zbigniew Bratkowski.

 

30.01.2012 r.

przedstawiciele samorządu i Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Pruchnickiej wzięli udział w centralnych uroczystościach z okazji 100 rocznicy śmierci Bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym.

 

12.02.2012 r.

finał turnieju w piłce siatkowej „Młody strażak na sportowo”. Organizatorem turnieju była OSP w Rozborzu Długim i Dyrektor Zespołu Szkół z Rozborza Długiego. Zwycięzcą turnieju byli strażacy z Rzeplina, drugie miejsce przypadło strażakom z Rozborza Okrągłego, a trzecie strażakom ze Świebodnej.  przeczytaj o tym ...

 

23.02.2012 r.

półfinał konkursu o życiu i dziełach Bł. Ks. Bronisława Markiewicza w gimnazjum w Pruchniku.

 

26.02.2012 r.

strażacki turniej tenisa stołowego w hali sportowej przy gimnazjum w Pruchniku. Organizatorem turnieju był ZOG ZOSP RP w Pruchniku.  przeczytaj o tym ...

 

01.03.2012 r.

dokonano szczegółowych uzgodnień z grupą autorów co do opracowania monografii Pruchnika i gminy pn. “Pruchnik. Dzieje miasta i regionu”

 1. prof. dr hab. Wojciech Blajer, Pradzieje i wczesne średniowiecze okolic Pruchnika [2 arkusze]
 2. dr Marian Wolski, Dzieje miasta i regionu do końca XVI w. [2 arkusze]
 3. prof. dr hab. Zdzisław Budzyński, Dzieje miasta i regionu w XVII i XVIII w. [2 arkusze]
 4. mgr Arkadiusz St. Więch, Dzieje miasta i regionu w XIX i XX w. [4 arkusze]
 5. dr Marcin Szyma, Sztuka i architektura Pruchnika i okolic [2 arkusze]

Termin zakończenia opracowania to koniec 2013 roku.

 

24.03.2012 r.

manewry – ćwiczenia jednostek z terenu gminy w zwalczaniu skutków nadzwyczajnych zagrożeń. Ćwiczenia miały na celu przygotowanie naszych gminnych sił ratowniczych do niesienia pomocy w przypadku wystąpienia szczególnych zagrożeń podczas EURO 2012. przeczytaj o tym ...

 

29.04.2012 r.

20 – ty jubileuszowy bieg o memoriał bł. Ks. Bronisława Markiewicza. Tradycyjnie organizatorami memoriału było Gimnazjum w Pruchniku, CKSiT w Pruchniku i Urząd Miejski w Pruchniku. przeczytaj o tym ...

 

03.05.2012 r.

uroczysty capstrzyk z okazji święta strażaka i 221 rocznicy uchwalenia konstytucji 3-go maja. Uroczystość była poprzedzona Mszą Świętą w intencji strażaków i Ojczyzny. Organizatorami święta był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP i OSP Nr 3 w Pruchniku.

 

18.05.2012 r.

Święto Polskiej Niezapominajki – rajd uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu jarosławskiego po terenie gminy Pruchnik i gminach ościennych. Początek rajdu z pruchnickiego rynku.

 

19.05.2012 r.

Harce Rowerowe Świebodna 2012 r. – rajd na orientację. Organizatorem zawodów była Szkoła Podstawowa w Świebodnej, samorząd wsi Świebodna, CKSiT w Pruchniku. W zawodach wzięli udział liczący się zawodnicy na szczeblu krajowym i Słowacy.

 

24.05.2012 r.

Lokalny Zjazd Kobiet zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu jarosławskiego, przeworskiego i Gminy Łańcut z okazji Dnia Matki. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Sanktuarium MBP w Jodłówce i była kontynuowana w Gimnazjum w Pruchniku. W zjeździe wzięło udział około 230 Pań i gości zaproszonych. Wśród gości zaproszonych był: wicemarszałek Lucjan Kuźniar, starosta przeworski Zbigniew Kiszka, wicestarosta jarosławski Józef Szkoła, oraz burmistrz Pruchnika Wacław Szkoła. Były z tej okazji specjalne odznaczenia, życzenia i kwiaty dla Pań. Oprawę artystyczną przygotowały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruchniku i Chór parafialny z Sieniowa.

 

2-3.06.2012 r.

Dni Pruchnika. przeczytaj o tym ...

 

22.06.2012 r.

oberwanie chmury w Pruchniku. Zniszczenia infrastruktury komunalnej.

 

24.06.2012 r.

zawody sportowo-pożarnicze w Pruchniku. przeczytaj o tym ...

 

25.06.2012 r.

spotkanie delegacji na grobie gen Marka Papały.

 

01.07.2012 r.

XVII rajd rowerowy im. Gen Marka Papały. Uczestników ok. 400. Goście: z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Andrzej Sabik, Komendant Powiatowy Policji insp. Janusz Dymek, Wicestarosta Jarosławski Józef Szkoła. przeczytaj o tym ...

 

08.07.2012 r.

Międzynarodowy Wyścig Kolarski SOLIDARNOŚCI i Olimpijczyków - przejazd przez Pruchnik.

 

15.07.2012 r.

turniej piłkarski o puchar Burmistrza Pruchnika. Uczestnicy – 9 drużyn.

Zwycięzcy:

 1. Pruchnik Miasto,
 2. Old Boy,
 3. Świebodna.

 

22.07.2012 r.

Piknik rodzinny w Pruchniku – organizator  Akcja Katolicka.

 

18.08.2012 r.

dożynki wiejskie w Rzeplinie.

 

19.08.2012 r.

10 Targi Sztuki Ludowej „Pruchnickie Sochaczki”.

 

26.08.2012 r.

dożynki gminne w Świebodnej.

 

03.09.2012 r.

rozpoczęcie roku szkolnego w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolu.

 

14-15.09.2012r.

pielgrzymka dziękczynna za dar bł. Ks. Br. Markiewicza. Było to wielkie przeżycie i wydarzenie dla Gminy Pruchnik. Organizację tej pielgrzymki wspierali: Gimnazjum Publiczne w Pruchniku, SP Nr 1 w Pruchniku, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej, OSP, Urząd Miejski, Akcja Katolicka, chór z Pruchnika Górnego, mieszkańcy Pruchnika.

 

23.09.2012 r.

120 - lecie OSP Jodłówka. przeczytaj o tym ...

 

12.10.2012 r.

Dzień Edukacji – okolicznościowe spotkanie z nauczycielami i pracownikami oświaty w Krasiczynie.

 

14.10.2012 r.

poświęcenie placu zabaw w Kramarzówce. Jest to bezpieczny plac zabaw zrealizowany w ramach programu LIDER

 • ogólny jego koszt to kwota prawie 87 000,00 zł
 • dofinansowanie 66 100 środki z PROW
 • 20 900 zł środki z budżetu gminy
 • wykonawcą projektu był Pan mgr inż. Andrzej Skrzypek
 • wykonawcą placu była firma Apis Jarosław.
przeczytaj o tym ...

 

20.10.2012 r.

spotkania samorządowe w Rzeplinie.

 

29.10.2012 r.

spotkanie przedstawicieli Policji i samorządów przy grobie gen. Marka Papały. W spotkaniu wzięli udział: Komendant Wojewódzki Policji Zdzisław Storczyk, Komendant Powiatowy Policji Janusz Dymek, Kierownik Posterunku Policji Wojciech Mikłasz, Wicestarosta Jarosławski. przeczytaj o tym ...

 

11.11.2012 r.

Święto Niepodległości. przeczytaj o tym ...

 

30.11.2011 r.

przekazanie placu budowy pod budowę wodociągu tranzytowego z Hawłowic do Jodłówki, zbiorników wyrównawczych i wodociągu rozdzielczego na ulicy Korzenie w Pruchniku.

 

07.12.2012 r.

Gala Gmin Fair Play – dla Gminy Pruchnik został przyznany certyfikat świadczący, o otwartości i przychylności dla inwestorów. Certyfikaty przyznano dla 64 gmin w skali Polski. przeczytaj o tym ...

 

11.12.2012 r.

konferencja samorządowa na podsumowanie rankingu gmin podkarpackich w 2012 r. Gmina Pruchnik została sklasyfikowana na 81 miejscu w skali 160 gmin.

W roku bieżącym jest duży postęp, gdyż w latach poprzednich zajmowaliśmy miejsca poniżej 130. Stało się to dzięki dużej aktywności naszej gminy na polu inwestycyjnym.


6. Prowadzona działalność inwestycyjna i remontowa:

Realizacja zadań gospodarczych w poszczególnych miejscowościach i osiedlach przedstawia się następująco:

Hawłowice:

 • wyremontowano kolejne odcinki dróg:
  1. droga do świetlicy, odcinek długości 190 m, całkowity koszt zadania 45 771 zł,
  2. droga przy kościele, odcinek długości 80 m, całkowity koszt zadania 21 373 zł,
 • wyremontowano drogę poscaleniową k/Szczekotów za kwotę 130 000 zł
 • zaprojektowano oświetlenie drogi w Hawłowicach Dolnych i zakupiono część materiałów na jego wykonanie, poniesione nakłady - 17 000 zł.
 • przygotowywano projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej,
 • dostarczono kruszywo na kwotę ok. 11 000 zł.

Jodłówka:

 • przeprowadzono prace remontowe dróg wewnętrznych gminnych:
  1. droga k/J. Pieszki za kwotę 49 270 zł, dł. 155m,
  2. droga k/Z. Dragan za kwotę 119 296 zł, dł. 270m.
 • zaprojektowano oświetlenie uliczne w miejscach wytypowanych przez radę sołecką, poniesione nakłady ok. 7 000 zł.
 • prowadzono remont szatni LKS za kwotę 30 000zł,
 • dostarczono beton i kruszywo za kwotę 24 000 zł.

Jodłówka Parcelacja:

 • dokonano regulacji potoku na odcinku ok. 500 m,
 • wykonano parking przy remizie OSP, poniesione nakłady – 16 600 zł.
 • przygotowano dokumentację na termomodernizację remizy – koszt 6765 zł,
 • dostarczono kruszywo na kwotę ok. 11 000 zł.

Kramarzówka:

 • wykonano remont dróg gminnych wewnętrznych za kwotę około 250 000 zł (beton, kruszywo),
 • wybudowano plac zabaw przy remizie OSP, koszt zadania 82 699 zł, dofinansowanie z PROW 66 100 zł, przeczytaj o tym ...
 • wykonano podstawowe prace ziemne, drenaż i rozpoczęto budowę szatni na boisku sportowym, poniesiono nakłady w kwocie 217 000 zł,
 • przygotowywano projekt rozbudowy i przebudowy remizy OSP – koszt 68 880 zł,
 • wykonano parking przy kościele, koszt 41 000 zł.

Pruchnik Dolny:

 • wyremontowano następujące odcinki dróg:
  1. droga w kierunku Hawłowic Dolnych, odcinek długości 820 m, całkowity koszt zadania 232 576 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 186 061 zł,
  2. ulica Wałowa, odcinek długości 500 m, całkowity koszt zadania 598 842 zł, dofinansowanie z budżetu Państwa w ramach NPPJDL 179 652 zł, przeczytaj o tym ...
  3. ulica Basztowa, odcinek długości 200 m, całkowity koszt zadania 107 278 zł,
  4. ulica Wałowa do Kubasa i łącznik k/ P. Tomasikiewicz , dł. 170+64m, przeczytaj o tym ...
  5. parking przy kościele parafialnym – sporządzono projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę, poniesiony koszt 23 000zł,
  6. ulica Polna dł. 163 m,
 • oddano do użytkowania kuchnię wraz zapleczem przy remizie OSP nr1, wartość zadania 334 989 zł, dofinansowanie z PROW 100 000 zł, przeczytaj o tym ...
 • wybudowano plac zabaw przy zespole boisk Orlik, koszt zadania 31 291 zł, dofinansowanie z PROW 17 800zł, przeczytaj o tym ...
 • wybudowano ogrodzenie cmentarza od ulicy Kańczudzkiej,
 • wykonano drogę wewnętrzną i alejki na cmentarzu komunalnym, poniesione koszty to kwota 156 000 zł,
 • sporządzono dokumentację na przebudowę ulicy Orłowicza, Długiej i Leśnej, koszt 30 750 zł,
 • wykonano oświetlenie ulicy Zielonej, koszt 6000 zł,
 • przystosowano część pomieszczeń gimnazjum na przedszkole,
 • dostarczono beton i kruszywo na kwotę 55 500 zł,
 • sporządzono dokumentację termomodernizacji Budynku Hali naprawczej po SKR, koszt 19 434 zł,
 • wykonano oświetlenie stadionu i drugie zasilanie budynku szatni na stadionie, rozpoczęto budowę trybuny, koszt 162 000 zł,
 • wykonuje się chodnik przy ulicy Ks. Br. Markiewicza,
 • przygotowywana jest dokumentacja na rozbudowę remizy OSP nr 2, dotychczas poniesione koszty – 9 840 zł,
 • wykonano dokumentację na targowisko za kwotę 25 000 zł,

Pruchnik Górny:

 • wybudowano plac zabaw przy remizie OSP, koszt zadania 33 853 zł, dofinansowanie z PROW 19 200 zł, przeczytaj o tym ...
 • remont wewnętrznych dróg dojazdowych na kwotę 160 000 zł,
 • sporządzono wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg w Jarosławiu dokumentację na budowę chodnika przy ulicy Ks. Br. Markiewicza,
 • dostarczono beton i kruszywo za kwotę 51 600 zł,
 • umocniono potok na długości 68 m.

Rzeplin:

 • wykonano remont wnętrza remizy OSP,
 • wykonano remont drogi na „Spławiska”, dł. 300m, koszt - 45 416 zł,
 • wykonano remont placu przy DS., koszt – 24 649 zł,
 • wykonano dokumentację na termomodernizację DS., koszt - 6 765 zł

Rozbórz Długi:

 • wyremontowano następujące odcinki dróg:
  1. droga przy remizie OSP w kierunku Parcelacji, odcinek długości 780 m, całkowity koszt zadania 59 770 zł,
  2. droga poscaleniowa, odcinek długości 100 m, całkowity koszt zadania 21405 zł,
  3. droga poscaleniowa, odcinek dł. 780m Za kwotę 130 000 zł.

Rozbórz Okrągły:

 1. wybudowano parking przy kościele parafialnym, powierzchnia parkingu 612 m², koszt zadania 74 698 zł,
 2. wykonano remont drogi gminnej przy starym cmentarzu, odcinek długości 720 m, koszt zadania 212 826 m,
 3. wykonano prace z zakresu zagospodarowania poscaleniowego. Inwestorem zadania był Starosta Jarosławski. Koszt prac poscaleniowych wynosi 1,7 ml zł, wykonano 24,5 km dróg, 3 km rowów melioracyjnych, 4 brody przez potok Jodłówka, poddano rekultywacji 30 ha gruntów,
 4. sporządzono dokumentację termomodernizacji DS., koszt 6 765 zł.

Świebodna:

 1. wybudowano przepust na potoku w ciągu drogi gminnej położonej na działkach nr 500 i 501, koszt zadania 35 000 zł,
 2. remont drogi gminnej na działce o numerze ewidencyjnym 716 dł. 290m , koszt robót to kwota 55 264 zł,
 3. wykonano remont drogi poscaleniowej za kwotę 130 000 zł,
 4. w miesiącu sierpniu zakończono roboty termomodernizacyjne przy budynku remizy OSP, wartość robót to kwota 168 300 zł, dofinansowanie z PROW 66 631 zł.

W ciągu bieżącego roku prowadzono także prace przygotowawcze i rozpoczęto prace inwestycyjne wg poniższego zestawienia:

 1. ogłoszono przetarg i rozpoczęto budowę wodociągu tranzytowego z Hawłowic do Jodłówki - w okolice przekaźnika telewizyjnego. Inwestycja ta ma na celu poprawę zaopatrzenia w wodę mieszkańców Pruchnika, Kramarzówki i Jodłówki. Na końcówce wodociągu zostaną wybudowane zbiorniki wyrównawcze z których woda pod własnym ciśnieniem będzie zaopatrywać większość mieszkańców Pruchnika, Kramarzówki i Jodłówki. W ramach tego zadania zostanie wybudowany także wodociąg rozdzielczy w Pruchniku na ulicy Korzenie. Całkowity koszt inwestycji to kwota 3 255 561 zł. Na ten cel Gmina Pruchnik otrzyma dofinansowanie z PROW kwotę 2 000 000 zł. przeczytaj o tym ...
 2. Aktualnie rozstrzygnięto przetarg i przystąpiono do robót instalacyjnych i wykończeniowych nowego budynku Ośrodka Zdrowia. Umowa z wykonawcą przewiduje oddanie do użytkowania nowego budynku na koniec lipca 2013r. Koszt tej części zadania ok. 700 000 zł

Złożono i realizowano wnioski o dofinansowanie:

 1. Budowa wodociągu tranzytowego,
 2. Przebudowa ulicy Wałowej w Pruchniku,
 3. Przebudowa drogi zagumiennej w Rozborzu Okrągłym,
 4. Przebudowa drogi do Wilków w Pruchniku,
 5. Termomodernizacja DS. w Jodłówce Parcelacji, Rozborzu Okrągłym, Rzeplinie i hala naprawcza po SKR w Pruchniku,
 6. Budowa trybun na stadionie w Pruchniku,
 7. Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej w Pruchniku,
 8. Budowa placów zabaw w Pruchniku Dolnym, Pruchniku Górnym, Kramarzówce,
 9. Budowa łącznika pomiędzy gimnazjum i salą gimnastyczną w Pruchniku,
 10. Budowa targowiska w Pruchniku,
 11. Dobudowa kuchni przy remizie OSP nr 1 w Pruchniku,
 12. Przebudowa ulic: Orłowicza, Długa i Leśna.

W okresie 2012 roku przeprowadzono 36 przetargów.

Szanowni Państwo!

Tej pracy wykonanej w ciągu roku jest bardzo wiele. Nie sposób jej w pełni przedstawić. Jest ona wykonana dzięki pracownikom Urzędu Miejskiego, dzięki Sołtysom i Przewodniczącym Rad Osiedlowych, a przede wszystkim dzięki Wam Państwo Radni i mieszkańcom naszej gminy. I w tej chwili za tą dobrą pracę chciałbym złożyć  Wam serdeczne podziękowanie:

 • dziękuję Panu Przewodniczącemu Rady za dobrą współpracę podczas realizacji wszelkich zadań jakie prowadzimy,
 • dziękuję wszystkim radnym za dobrą pracę na rzecz gminy i wzorową współpracę podczas rozstrzygania wszelkich problemów z jakimi się spotykamy,
 • dziękuję radnym powiatowym za troskę o sprawy naszej gminy na szczeblu powiatu,
 • dziękuję wszystkim kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych za prawidłowe realizowanie swoich zadań,
 • serdecznie dziękuję Zarządowi Gminnemu ZOSP i wszystkim strażakom za dobrą pracę i służbę na rzecz naszych mieszkańców,
 • dziękuję kierownikowi posterunku Policji w Pruchniku asp. sztab. Wojciechowi Mikłaszowi za dobrą współpracę i pracę na rzecz bezpieczeństwa naszych mieszkańców,
 • dziękuję pani Skarbnik za dobre i umiejętne zarządzanie gospodarką finansowa gminy, oraz przejawianą inicjatywę w zakresie promocji gminy i wszelkich działań prorozwojowych,
 • dziękuję Panu Zastępcy i Panu Sekretarzowi za systematyczną poprawę jakości pracy Urzędu Miejskiego, oraz dobrą współpracę,
 • dziękuję kierownikom i pracownikom poszczególnych referatów za wszelki trud pracy,
 • dziękuję wszystkim którzy swoją pracą, pomysłami, inicjatywami i życzliwością wspierają rozwój gminy.

Szanowni Państwo!

Przed nami Nowy Rok i nowe wyzwania. Na ten nowy czas życzę Państwu i Państwa Rodzinom dużo dobra, zdrowia i błogosławieństwa Bożego na każdy dzień życia. Życzę spełnienia najskrytszych marzeń, a także zadowolenia z pracy Samorządu Gminy i Urzędu Miejskiego. Aby ta Wasza i nasza praca przynosiła oczekiwane efekty, by Państwu żyło się lepiej i łatwiej. Niech Nowy Rok będzie wypełniony samymi dobrymi dniami.

 

Życzę Państwu wszystkiego najlepszego.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

  Wejscia: 9014