strona domowa
strona domowa
Zakup motopompy szlamowej WT30X na potrzeby OSP w Jodłówce

 

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik, Ochotnicza Straż Pożarna w Jodłówce

 


Źródło
dofinansowania

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP , Gmina Pruchnik*

Kwota
dofinansowania

- WFOŚiGW – 4 500,20 PLN

- Gmina Pruchnik – 2 300,00 PLN

Termin
realizacji
zadania *

05.10.2012 - 11.12.2012

 


* termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku  o dofinansowanie zadania do przedłożenia dokumentów po podpisaniu umowy z wykonawcą  (do WFOŚiGW)

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

5 październik 2012 roku Gmina Pruchnik wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Przemyślu o dofinansowanie zakupu  motopompy,

30 październik 2012 roku pismo z WFOŚiGW w Rzeszowie Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Przemyślu w sprawie przyznania dotacji w kwocie do 4500,20 zł, lecz nie więcej niż 70% kosztu całkowitego zadania na zakup motopompy szlamowej,

5 grudzień 2012 roku podpisanie umowy z wykonawcą zadania ZOSP RP Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie, Biuro Terenowe w Przemyślu

11 grudzień 2012 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Jodłówce odebrała z Biura Terenowego w Przemyślu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP nową Motopompę szlamową Honda WT30X.

 

  Wejscia: 6344