strona domowa
strona domowa
Remont drogi gminnej na dz. nr 427 w Rzeplinie

 

 

 

 

 

Całkowita wartość zadania

45 416,21 PLN

Źródło
finansowania

środki własne Gminy

Termin
realizacji
zadania *

16.10.2012 - 31.12.2012

Wykonawca**

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku S.A. Ul. Mickiewicza 79, 37-300 Leżajsk (przetarg nr IZ 271/27/2012)

* termin realizacji zadania obejmuje okres od podpisania umowy z Wykonawcą  zadania do jego finansowego zakończenia
** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2012/SIWZ

  Wejscia: 6393