strona domowa
strona domowa
Zapraszamy do udziału w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Ankieta społeczności lokalnej

 

Zapraszamy do udziału w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.!!!

Widzę możliwości!!!!

Mam pomysł!!!!!

 

Do mieszkańców Gmin: Pawłosiów, Roźwienica, Pruchnik, Chłopice , Kańczuga

Wiesz już, że na terenie Twojej Gminy realizowany jest Projekt zatytułowany:
„Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich – celem Lokalnej Grupy Działania Z Tradycją w Nowoczesność w Pawłosiowie w ramach Programu Leader +”

Możesz włączyć się do dyskusji o przyszłości swojego środowiska! Zapraszamy!

 

-> Karta projektu

-> Ankieta

  Wejscia: 3725