strona domowa
strona domowa
Droga wewnętrzna na cmentarzu komunalnym w Pruchniku

 

 

 

 

 

Całkowita wartość zadania

100 844,97 PLN, w tym roboty dodatkowe

Źródło
finansowania

środki własne Gminy

Termin
realizacji
zadania *

16.10.2012 - 31.12.2012

Wykonawca**

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO I SPECJALISTYCZNEGO BUDINSTEL, UL. Głęboka 11b, 37-200 Przeworsk (przetarg nr IZ 271/23/2012)

* termin realizacji zadania obejmuje okres od podpisania umowy z Wykonawcą  zadania do jego finansowego zakończenia
** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2012/SIWZ

 


  Wejscia: 6613