strona domowa
strona domowa
Modernizacja - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Rozbórz Długi, dz. o nr ewid. 782,783,784,785

 

 

 

 

 

Całkowita wartość zadania

130 106,33 PLN

Źródło
finansowania

- 130 000,00 PLN - budżet województwa

- 106,33 PLN - środki własne Gminy

Termin
realizacji
zadania *

10.09.2012 - 30.11.2012

Wykonawca**

ZAKŁAD DROGOWY TADEUSZ Popek i Syn Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57 A, 37-560 Pruchnik (przetarg nr IZ 271/25/2012 i IZ 271/26/2012)

* termin realizacji zadania obejmuje okres od podpisania umowy z Wykonawcą  zadania do jego finansowego zakończenia
** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2012/SIWZ

  Wejscia: 6455