strona domowa
strona domowa
Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla Orkiestry Dętej z Pruchnika

 

 

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

43 755,00 zł,

Źródło i kwota
dofinansowania

  • UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie małych projektów – 24 901,21 zł,

  • środki własne Gminy Pruchnik – 18 853,79 zł

Termin
realizacji
zadania **

17.04.2012 - 23.05.2013

Wykonawca

Sklep Muzyczny „Violin” ul. Dworskiego 5, 37-700 Przemyśl (zapytanie ofertowe)

* więcej informacji można pobrać ze strony www.wrota.podkarpackie.pl w zakładce PROW 2007-2013/Nabory wniosków ogłaszane przez LGD lub ze strony www.ztradycjawnowoczesnosc.pl

** termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia złożenia wniosku do LGD do planowanego jego rozliczenia merytoryczno-finansowego

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

17.04.2012 roku - Gmina Pruchnik złożyła do LGD Stowarzyszenie „Z tradycją w nowoczesność” z siedzibą w Pawłosiowie wniosek o dofinansowanie zadania „Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla Orkiestry Dętej z Pruchnika”, w tym min.: flet, bęben marszowy, klarnet, sakshorn altowy, saksofon altowy, trąbka i inne.

07.05.2012 roku - odbyło się posiedzenie Rady LGD celem dokonania wyboru operacji w ramach ogłoszonego konkursu na realizację LSR w zakresie działania 413 WLSR – Małe projekty,

28.05.2012 roku - odbyło się posiedzenie Rady LGD celem rozpatrzenia odwołania Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Jarosławiu do decyzji Rady z dnia 7 maja 2012 oraz ustalenia listy operacji wybranych do dofinansowania,

30.05.2012 roku - Wniosek został przekazany przez LGD „Z tradycją w nowoczesność” do weryfikacji formalnej i merytorycznej do instytucji wdrażającej tj. Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,

20.02.2013 – 11.03.2013 roku - Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeprowadza ocenę formalną i merytoryczną wniosku.

28.02.2013 - 06.03.2013 roku - przeprowadzenie rozeznania rynku w formie zapytania ofertowego, celem wyłonienia Wykonawcy zadania.

12.03.2013 roku - Podpisanie umowy z dostawcą instrumentów i akcesoriów muzycznych firmą Sklep Muzyczny „Violin” ul. Dworskiego 5, 37-700 Przemyśl.

18.03.2013 roku - Podpisanie umowy z o przyznanie pomocy na realizację zadania pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego reprezentowanym przez Pana Zygmunta Cholewińskiego – Wicemarszałka Województwa, Pana Lucjana Kuźniara – członka zarządu a Panem Wacławem Szkoła – Burmistrzem Pruchnika,

25.03.2013 11.04.2013 roku - podpisanie protokołu odbioru z dostawy przez Sklep Muzyczny „Violin” instrumentów i przekazanie ich orkiestrze dętej

29.04.2013 roku - złożenie wniosku o płatność,

23.05.2013 roku - zakończenie weryfikacji wniosku o płatność i przekazanie przez Urząd Marszałkowski do ARiMR zlecenia płatności.

 


  Wejscia: 7508