strona domowa
strona domowa
Ochotnicza Straż Pożarna w Jodłówce - Parcelacji

Adres:

Jodłówka 358 A, 37-560 Pruchnik

e-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

KRS:

0000262489

REGON:

180161114

NIP:

792-21-51-202

Nr konta:

46 9096 0004 2003 0041 7970 0001

Nr ID:

16663

 

 

HISTORIA

 

 

W niedzielę 21 marca 1954 na terenie Jodłówki Parcelacji wybuchł pożar. Ogień objął zabudowania należące do Walentego Czepiela: stodołę, stajnię i dom mieszkalny, wszystkie kryte słomą. Pierwsza straż przybyła dopiero po 35-ciu minutach, dlatego że ludność była właśnie na południowej mszy w kościele. Na miejsce przybyły zastępy OSP z Jodłówki (z sikawką ręczną na wozie konnym), Świebodnej (z sikawką ręczną na wozie konnym) i Pruchnika (z motopompą na wozie konnym).  Mimo szybkiej i sprawnej akcji pożar strawił całkowicie stodołę i dachy pozostałych budynków.

Z pewnością ten fakt miał wpływ decyzję lokalnej społeczności, która w listopadzie 1955 roku  na zebraniu wiejskim powzięła uchwałę o utworzeniu w sołectwie własnej ochotniczej straży pożarnej. Oficjalnie Ochotnicza Straż Pożarna została zarejestrowana jako stowarzyszenie 17 listopada 1955. Był to moment historyczny, dlatego należy wspomnieć druhów, którzy byli założycielami naszej jednostki, bo bez ich zaangażowania nie moglibyśmy świętować tego jubileuszu, byli to:

- Antoni Wywrót  - pierwszy naczelnik
- Marian Mikłasz - prawdopodobnie pierwszy prezes i tutejszy nauczyciel
- Mikołaj Fudali - z-ca naczelnika i pierwszy honorowy członek naszej OSP
- Paweł Czepiel - pierwszy gospodarz
- Jan Brzuchacz - pierwszy sołtys i sekretarz straży
- Edward Kwaśniak - pierwszy skarbnik
- Marcin Laska - najstarszy członek straży
- Jan Węgrzyniak
- Władysław Jach
- Eugeniusz Pakuła
- Tadeusz Kwaśniak
- Józef Gorlach
- Kazimierz Czepiel
- Jan Romanik
- Szczepan Brzuchacz
- Władysław Pałka

Do grona pierwszych strażaków należeli również: Michał Kiper, Marian Halejcio, Władysław Cap i Tadeusz Romanik.

W swych pierwszych latach jednostka posiadała sikawkę ręczną, którą wożono na wozie konnym. Od początku pojawiła się potrzeba wybudowania własnej remizy a pierwsze starania czyniono już w styczniu 1956 roku. Na posiedzeniu Prezydium GRN w Jodłówce podnosił tę kwestię ówczesny zastępca naczelnika OSP w Jodłówce Parcelacji dh Mikołaj Fudali, prosząc o materiały budowlane i pomoc, ponieważ „na Parcelacji mają budować Remizę strażacką”  - niestety ze względu na brak wsparcia starania te trwały 37 lat.

W tym samym roku 1956 podjęto uchwałę o wprowadzeniu na terenie całej gromady, tj. wsi Jodłówka, Świebodna, Jodłówka Parcelacja, obowiązku pełnienia warty nocnej przeciwpożarowej - długoletnim wartnikiem był Jan Fudali.

Ciosem dla straży była tragiczna śmierć naczelnika Antoniego Wywrota w lutym 1961, mimo to w uzupełnionym składzie straż działała dalej. Według sprawozdania naczelnika Władysława Jacha -  z marca 1963 straż liczyła 18 członków. W okresie sprawozdawczym OSP odbyła 10 zebrań i 6 ćwiczeń na wodzie. Posiadała jedną sikawkę ręczną w stanie przestarzałym ale wyremontowaną własnym kosztem i 15 odcinków węża o łącznej długości 225 m. W sprawozdaniu naczelnik podkreślał „Jest wielką bolączką, że OSP nie posiada remizy, a sprzęt niszczeje na wolnym powietrzu lub w chlewku. Mieszkańcy wsi chętnie by pomogli przy budowie remizy strażackiej w ramach czynów społecznych, gdyby powiat przyszedł z pomocą finansową, ponieważ mieszkańcy tej małej wioski nie są w stanie wybudować remizy własnym kosztem, dlatego że wioska liczy zaledwie 72 gospodarstwa”.

Około 1968 r. straż otrzymała motopompę, której pierwszym operatorem został dh Kazimierz Romanik.  Motopompa nadal była transportowana na wozie konnym, a od lat 80-tych ciągnikiem.

W latach 70-tych straż działała bardzo aktywnie nie tylko w czasie zdarzeń, ale również na polu prewencji - przeprowadzała kontrole przeciwpożarowe w gospodarstwach, zabezpieczała prace omłotowe i organizowała pogadanki na tematy ochrony przeciwpożarowej w miejscowej Szkole Podstawowej. W 1976 roku utworzono Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Pod koniec lat 80-tych na nowo ożyła idea wybudowania Remizy Strażackiej - dzięki uporowi strażaków i zaangażowaniu mieszkańców całej miejscowości udało się szczęśliwie doprowadzić budowę do końca i 3.10.1993 poświęcić nowy Dom Strażaka.

W 1996 r. na prośbę Zarządu jednostki Sanocki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu przekazał OSP w Jodłówce Parcelacji samochód UAZ-furgon, który został przystosowany jako samochód pożarniczy i służył do 2009 roku. Kolejnym pojazdem pożarniczym naszej jednostki był samochód marki Żuk, a następnie przekazany przez straż w Pruchniku Volkswagen Transporter.

Przez wszystkie lata nasza jednostka OSP starała się aktywnie uczestniczyć we współzawodnictwie sportowo-pożarniczym, wygrywając gminne zawody w roku 1992 i 2005. Wyjątkową datą był 27 sierpnia 2006 roku kiedy OSP obchodziła jubileusz 50-lecia powstania, połączony z nadaniem jednostce sztandaru, który poświęcił JE bp. Marian Rojek. OSP stara się również się również kultywować tradycje pożarnicze i uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych i świętach o charakterze państwowym i religijnym, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i centralnym. Osoby zainteresowane naszą działalnością zapraszamy do zapoznania się z Kroniką Jednostki a wszystkich gości prosimy o pamiątkowy wpis.

 

  Wejscia: 6799