strona domowa
strona domowa

MIASTO i GMINA PRUCHNIK

Miasto i Gmina Pruchnik obejmuje jeden z bardziej atrakcyjnych turystycznie obszarów powiatu jarosławskiego we wschodniej części województwa podkarpackiego, na drodze z Rzeszowa do Przemyśla. Gmina obejmuje obszar o powierzchni 80,314 km2, zamieszkały przez ok.10 tys. mieszkańców. W jej skład wchodzi miasto Pruchnik o powierzchni 19,9 km, liczące ok. 3700 mieszkańców. Pozostały obszar zajmują miejscowości: Kramarzówka, Jodłówka, Świebodna, Rzeplin, Rozbórz Okrągły, Rozbórz Długi i Hawłowice. Od północy gmina Pruchnik graniczy z gminą Zarzecze, od wschodu z gminą Roźwienica, od południa z gminą Krzywcza, od południowego zachodu z Dubieckiem, natomiast od północnego zachodu z gminą Kańczuga. Ma dogodne położenie komunikacyjne zarówno z sąsiednimi gminami, jak i większymi aglomeracjami.
Dzisiejszy Pruchnik to prężnie rozwijające się miasteczko. Na północny zachód od centrum powstało duże osiedle domków jednorodzinnych, nowoczesne obiekty użyteczności publicznej. Miasteczko posiada pełną infrastrukturę: gaz, wodociąg, kanalizację, oczyszczalnię ścieków.

Gmina Pruchnik leży w obrębie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (pełni funkcje otuliny Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego). Występują tu typowe pogórza o płaskich garbach, płaskodenne doliny, a także większe wzniesienia o stromych stokach. Lasy na terenie gminy zajmują 1606 ha co stanowi 20% zalesienia. Wśród gatunków przeważają buk zwyczajny, jodła pospolita i sosna zwyczajna. Wysokie walory przyrodnicze na tych terenach wykazują zachowane starodrzewia. Drzewostany w wieku przekraczającym 100 lat. Wśród pomników przyrody najokazalszymi są: lipa, dąb, klon. Z grzbietów działów wodnych szczególnie nad Pruchnikiem, Jodłówką i Świebodną rozpościerają się piękne widoki. Do najcenniejszych punktów widokowych należy: Mechowa Góra 447m n.p.m., oraz góra Iwa 406m n.p.m. (przysiółek Korzenie z zabytkowym obeliskiem tatarskim), z której rozpościera się panorama na Podgórze Rzeszowskie i Pogórze Dynowskie. Po zboczach tych wzgórz płyną potoki w kierunku rozległej doliny Sanu. Jeden z nich nosi nazwę Mleczka. Warto też wspomnieć o odkrytych a niewykorzystanych wodach podziemnych mających walory wód mineralnych.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji obrazującej najważniejsze informacje o Naszej Gminie:

  Wejscia: 29102