strona domowa
strona domowa
Ogłoszenia
XI Międzynarodowa Rodzinna Olimpiada Tenisa Stołowego - Rzeszów 2011

 

 

Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie organizuje, tak jak w latach ubiegłych „Międzynarodową Rodzinną Olimpiadę Tenisa Stołowego". W tym roku będzie ona organizowana już po raz jedenasty w dniu 10.12.2011 r. na sali sportowej Politechniki Rzeszowskiej w  Rzeszowie, ul. Poznańska 2A.
Nadrzędnym celem Olimpiady jest promocja aktywnego wypoczynku wśród całych rodzin oraz popularyzacja tenisa stołowego wśród licznej rzeszy społeczeństwa naszego województwa.

 

Regulamin

I. Cel:

 • Promocja zdrowych form wypoczynku rodzinnego w dni wolne od pracy.
 • Popularyzacja tenisa stołowego jako dyscypliny sportu przyjaznej dla każdego.
 • Integracja wszystkich środowisk społeczeństwa na bazie zawodów sportowych.

II. Uczestnicy:

 • W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni nie zrzeszeni od dwóch lat w klubach sportowych w sekcjach tenisa stołowego. Warunek ten nie dotyczy osób do 16 lat i powyżej 40 lat.

III. Organizatorzy:

 • Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie.
 • Rzeszowski Komitet Olimpijski.

IV. Termin i miejsce:

 • 10.12.2011r. - uroczyste otwarcie Olimpiady - godzina 9:00, rozpoczęcie gier - godzina 9:30.
 • Miejsce - sala sportowa Politechniki Rzeszowskiej w  Rzeszowie, ul. Poznańska 2A
 • Termin zgłaszania imiennych reprezentacji upływa z dniem 05.12.2011r.
 • Zgłoszenia należy przesłać na adres - Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2/5, tel. (17)85-334-69, lub na adres e-mail - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

V. Warunki uczestnictwa:

 • W Turnieju mogą startować rodzinne drużyny dwuosobowe (rodzic oraz dziecko, dzieci, młodzież w tym również osoby niepełnosprawne) bez względu na płeć
 • Turniej drużynowy zostanie rozegrany w dwóch kategoriach:
  • rodzic oraz dziecko urodzone po 1995 r.
  • rodzic oraz dziecko urodzone przed 1995 r.
 • Każdy z uczestników może startować wyłącznie w jednej kategorii drużynowej.

VI. System rozgrywek:

 • Turniej drużynowy rozegrany zostanie systemem mieszanym (rozgrywki eliminacyjne w grupach a następnie turniej systemem pucharowym).
 • W turnieju drużynowym mecze trwają do uzyskania dwóch zwycięstw.
 • Kolejność gier:
  • rodzic - rodzic
  • dziecko - dziecko
  • gra podwójna
 • Turniej indywidualne:
  • rodzic (bez względu na wiek i płeć)
  • dzieci w kategoriach jak w punkcie V (bez względu na płeć)
 • W turnieju indywidualnym mogą startować wyłącznie uczestnicy turniejów drużynowych.

VII. Nagrody i wyróżnienia:

 • Za zajęcie I, II, III miejsca nagrody indywidualne, puchary i dyplomy.

VIII. Postanowienia końcowe:

 • Koszty organizacji Olimpiady pokrywają organizatorzy, zaś koszty podróży uczestnicy lub jednostki delegujące.
 • W zawodach obowiązują przepisy Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
 • Każdy uczestnik winien posiadać odpowiedni strój sportowy, wejście na halę sportową wyłącznie w obuwiu sportowym.
 • Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w czasie trwania zawodów.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w wyniku winy uczestników lub osoby trzecie przed, w trakcie trwania imprezy oraz po jej zakończeniu, jak również za ewentualne kradzieże.
 • Wszystkie sprawy sporne nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator główny zawodów lub osoby do tego upoważnione.
 • We wszystkich sprawach związanych z organizacją Olimpiady należy zwracać się do Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 4