strona domowa
strona domowa


Zaproszenie na XXXI Bieg o Memoriał Bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku ... czytaj więcej

Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” - Gmina Pruchnik otrzyma dotację na modernizację kompleksu sportowego w Pruchniku ... czytaj więcej

Kolejne duże środki na budowę kanalizacji w Gminie Pruchnik ... czytaj więcej

Oficjalne otwarcie drogi wojewódzkiej Nr 881 ... czytaj więcej

Film promocyjny ... czytaj więcej

Uwaga na wilki!!! Pojawiają się również w naszej gminie
News image
W związku z pojawiającymi się sygnałami wystąpienia wilka na terenie naszej gminy Burmistrz Pruchnika zaleca mieszkańcom zachowanie szczególnej ostrożności. Wilki są zwierzętami dzikimi, objętymi w Polsce ochroną gatunkową. Szacuje się, że ich populacja w całym kraju wynosi ok. 2000 osobników. Wilk podlega ścisłej ochronie na terenie całego kraju od 1998 roku. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym w tym zakresie jest Rozporządzenie Ministra Śr...

czwartek, 30 marca 2023

Czytaj całość
Przetarg ofertowy na sprzedaż przemysłowej elektrycznej bramy garażowej z dodatkową furtką (drzwiami) wraz z demontażem
News image
BURMISTRZ PRUCHNIKA OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY na sprzedaż przemysłowej elektrycznej bramy garażowej z dodatkową furtką (drzwiami) wraz z ...

środa, 22 marca 2023

Czytaj całość
Informacja o wynikach oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowane
News image
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje, że organ decyzyjny LGD tj. Rada na posiedzeniu w dniu 10.03.2023 r. dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2022 przeprowadzonego w terminie od 30.12.2022 r. do 16.01.2023 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii ro...

środa, 22 marca 2023

Czytaj całość
Tu mieszkam, tu zmieniam EKO - program grantowy Fundacji Santander
News image
  Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Warszawie ogłosiła program grantowy "Tu mieszkam, tu zmieniam EKO". Jedynym z celów Celem Konkursu jest wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym śr...

środa, 22 marca 2023

Czytaj całość
Natura od Kuchni - Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich
News image
Startuje II edycja ogólnopolskiego konkursu Lasów Państwowych, skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich. W tym roku granty w wysokości do 10 tys. zł trafią do organizacji, które przygotują najciekawsze propozycje wypromowania zdrowej żywności z polskich lasów. Zaś dla wszystkich miłośników „dobrego z lasu” powstanie książka kucharska z regionalnymi, domowymi pr...

środa, 22 marca 2023

Czytaj całość
Twój głos jest ważny, zgłoś swój pomysł!
News image
W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego konkursem na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” przystąpiła do opracowania tego do...

środa, 22 marca 2023

Czytaj całość
Pismo informacyjne o zamiarze wszczęcia kontroli w zakresie przestrzegania zasad prawidłowej segregacji odpadów
News image
 

środa, 22 marca 2023

Czytaj całość
Zaproszenie na XXXI Bieg o Memoriał Bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku
News image
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na XXXI Bieg o Memoriał Bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Pr...

środa, 22 marca 2023

Czytaj całość
Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku - 27.03.2023 r.
News image
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 14 i § 23 ust. 2 Statutu Gminy Pruchnik (Dziennik Urzędowy Województwa ...

środa, 22 marca 2023

Czytaj całość
Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pruchniku i Szkoły Podstawowej w Rozborzu Długim
News image
Burmistrz Pruchnika na podstawie Zarządzenia Nr 16/2023 z dnia 15.03.2023 r. ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rozborzu Długim oraz dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Pr...

środa, 15 marca 2023

Czytaj całość
Życzenia z okazji Dnia Sołtysa
News image

piątek, 10 marca 2023

Czytaj całość
Życzenia z okazji Dnia Kobiet
News image

środa, 8 marca 2023

Czytaj całość
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW- RZĄDOWY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW
News image
  Gmina Pruchnik ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji dla podmiotów posiadające tytuł prawny do zabytku znajdującego się na obszarze Gminy Pruchnik, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zo...

wtorek, 28 lutego 2023

Czytaj całość
Dotacje na Podkarpackie Inicjatywy Lokalne
News image
Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna, w związku z realizacją projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” zapraszają do składania wniosków w ramach naboru ...

wtorek, 28 lutego 2023

Czytaj całość

 

» Archiwum

  Wejscia: 1158053

Usuwanie Azbestu