strona domowa
strona domowa
Sposób postępowania w przypadku katastrowy budowlanej

 

KATASTROFA BUDOWLANA – jest nią niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów [art. 73. ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)]

Postępowanie przed wystąpieniem zagrożenia:

 • W celu zapobiegnięcia ewentualnej katastrofie budowlanej w skutek pożaru lub wybuchu gazu zainstaluj w domu czujki pożarowe oraz czujki (detektory) gazu.
 • Zadbaj o odpowiednie warunki eksploatacji budynku (nie przeciążaj jego konstrukcji).

Postępowanie podczas katastrofy budowlanej:

 • Niezwłocznie powiadom Straż Pożarną, Policję lub Pogotowie Ratunkowe.
 • Oddal się jak najszybciej z miejsca zdarzenia, gdy jest podejrzenie wycieku niebezpiecznej substancji lub wybuchu.
 • Gdy nie ma groźby pożaru lub wybuchu, udziel pomocy poszkodowanym.
 • Stosuj się do poleceń służb ratowniczych.
 • Opuszczając dom lub mieszkanie, jeśli to możliwe:
  • wyłącz instalację gazową, elektryczną, wodociągową,
  • zabierz ze sobą ważne dokumenty (w tym dowód tożsamości), żywność, koce, odzież, pieniądze, leki,
  • zadbaj o to, aby dom opuścili wszyscy domownicy, pamiętaj o sąsiadach,
  • przy opuszczaniu budynku zachowaj szczególną ostrożność,
  • gdy nie możesz opuścić budynku (mieszkania) drzwiami wyjściowymi, jeśli to możliwe, wyjdź przez okno.
 • Gdy nie masz możliwości opuszczenia domu:
  • wywieś w oknie dobrze widoczną tkaninę, jako znak dla ratowników, że potrzebujesz pomocy.
 • Gdy jesteś unieruchomiony (przysypany):
  • jeśli masz nieograniczony dostęp do świeżego powietrza – nawołuj pomocy, w innym przypadku przede wszystkim oszczędzaj tlen,
  • jeżeli masz telefon komórkowy – użyj go w celu wezwania pomocy,
  • stukaj w różne elementy (najlepiej metalowe) dając znać ratownikom o swojej obecności i położeniu,
  • zaznaczenie miejsca moczem ułatwi wytropienie cię przez psy ratownicze,
  • oszczędzaj siły i zachowaj spokój.

Postępowanie po ustąpieniu zagrożenia:

 • Po opuszczeniu domu (mieszkania):
  • nie utrudniaj pracy ratownikom!
  • powiadom kierującego działaniem ratowniczym (służbie ratowniczej/ratownikom) o osobach z rodziny i sąsiadach, którzy zostali jeszcze w pomieszczeniach budynku, oraz o osobach, które aktualnie i na pewno przebywają poza domem (w pracy, szkole itp.),
  • jeśli posiadasz informacje pomocne w akcji ratowniczej, przekaż je niezwłocznie kierującemu działaniem ratowniczym (służbie ratowniczej/ ratownikom),
  • udaj się na wskazane przez służby ratownicze miejsce; nie wracaj na miejsce katastrofy,
  • nie wchodź do uszkodzonego wypadkiem budynku bez zezwolenia inspekcji nadzoru budowlanego, która określi czy takie wejście jest bezpieczne,
  • jeżeli doznałeś obrażeń (jesteś ranny), zgłoś się do punktu pomocy medycznej (nie opuszczaj miejsca zdarzenia bez przebadania przez lekarza, ponieważ skutki mogą się ujawnić dopiero po kilku godzinach),
  • zgłoś swoje potrzeby do punktu pomocy społecznej lub władz dzielnicy/miasta.
 • Jeśli katastrofie budowlanej towarzyszy pożar postępuj tak, jak w czasie pożaru.

Tablice informacyjne dotyczące oznakowania miejsca budowy.

Informacje opracowane na podstawie „Poradnik postępowania w sytuacjach kryzysowych” Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w konsultacji z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy Komenda Stołeczna Policji, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwową Agencją Atomistyki, Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego MEDITRANS SPZOZ, Stowarzyszeniem Warszawska Grupa Wysokościowa oraz zaczerpnięte z :

 • http://www.straz.gov.pl/page/index.php
 • http://www.msw.gov.pl/portal/pl/109/242/Ogolne_zasady.html
 • http://www.podkarpacie.straz.pl/oparzenia.html

 

  Wejscia: 2790