strona domowa
strona domowa
Kolejne inwestycje w gminie
niedziela, 15 czerwca 2014 20:38

Kolejne przetargi rozstrzygnięte.

W dniu 20 maja 2014 roku Pan Wacław Szkoła - Burmistrz Pruchnika zawarł umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów S.A z Żołyni na "Remont drogi gminnej Nr 140003 R Jodłówka - Leśniczówka dz. nr ewid. 2666/3". Całkowity koszt wykonania remontu wynosi 225407,73 zł brutto. Ponad 164 tyś. zł pochodzi z dotacji od Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Termin realizacji: od podpisania umowy do 30-09-2014r.

WIĘCEJ O PROJEKCIE MOŻNA PRZECZYTAĆ TUTAJ

 

Remont drogi gminnej w Jodłówce k/kościoła w kierunku cmentarza dz. nr ewid. 2314/1, 2356/3, 2355/5, 2370/1 i utwardzenie placu postojowego" będzie również Wykonywać Przedsiębiorstwo z Żołyni, ponieważ w przetargi nieograniczonym złożyło najkorzystniejszą ofertę na kwotę 264885,58 zł brutto. W dniu 09-06-2014r. Burmistrz Pruchnika zawarł umowę z w/w Przedsiębiorstwem na wykonanie remontu drogi.

Termin realizacji: od podpisania umowy do 31-07-2014r.

WIĘCEJ O PROJEKCIE MOŻNA PRZECZYTAĆ TUTAJ

 

Dzięki dotacji z UE będzie możliwe rozpoczęcie rewitalizacji parku w Pruchniku. Zadanie realizowane jest w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Ze środków własnych gminy uporządkowano drzewostan parku. Następnie ogłoszono przetarg na wykonanie alejek w parku, który został rozstrzygnięty 03-06-2014r. Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 58 775,98 zł brutto złożyła firma: Handlowo Usługowa Kostar Artur Kosteczko z Rokietnicy, z którą w dniu 10-06-2014r. podpisano umowę.

WIĘCEJ O PROJEKCIE MOŻNA PRZECZYTAĆ TUTAJ

 

  Wejscia: 1413