strona domowa
strona domowa
Dofinansowanie zakupu podręczników – „Wyprawka szkolna” 2014
sobota, 09 sierpnia 2014 00:00

W związku z podpisaniem przez Radę Ministrów rozporządzenia, Burmistrz Pruchnika informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2014/2015 w klasach II, III  lub VI szkoły podstawowej oraz w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej.

Dofinansowanie będzie przysługiwać:

  • uczniom klasy II, III  lub VI szkoły podstawowej z rodzin, których dochód nie przekracza 539 zł netto miesięcznie na jedną osobę,
  • uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Ponadto, dofinansowanie będzie przysługiwać bez względu na kryterium dochodowe uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski można składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 od dnia 25 sierpnia 2014 do dnia 05 września 2014 r.

Formularze wniosku i wszelkie szczegółowe informacje o programie są dostępne w szkołach oraz do pobrania poniżej:

  • Rozporządzenie wyprawka szkolna 2014
  • Zarządzenie Burmistrza - Wyprawka szkolna 2014
  • Wyprawka szkolna 2014 informacje dla rodziców
  • Wniosek o Wyprawkę szkolną 2014

 

 

  Wejscia: 1341