strona domowa
strona domowa
Wręczenie Złotego Medalu za Długoletnią Służbę Panu Wacławowi Szkole – Burmistrzowi Pruchnika.
środa, 10 września 2014 07:02

W dniu 9 września 2014 r. Burmistrz Pruchnika Pan Wacław Szkoła postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22.07.2014 r., za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwu odznaczony został Medalem Złotym za Długoletnią Służbę.

Pan Wacław Szkoła - Burmistrz Pruchnika od lat efektywnie, z dużym zaangażowaniem, poświęceniem i rzetelnością pracuje w strukturach samorządu terytorialnego Pruchnika.

W swojej pracy wykazuje się profesjonalizmem, wrażliwością na problemy ludzkie i skutecznością działań.

Posiada umiejętności i wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej, co ma odzwierciedlenie w innowacyjnych, dynamicznych zmianach w architekturze i urbanizacji  Miasta i Gminy.

Dzięki  umiejętnościom pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych, staraniem  Burmistrza samorząd pozyskał wiele środków finansowych z funduszy zewnętrznych, które pozwoliły na przeprowadzenie remontów dróg, budowę chodników i parkingów, sieci wodociągowo – kanalizacyjnej,  modernizację i rozbudowę wielu ważnych instytucji i budynków użyteczności publicznej, w tym: domów strażaka, Centrum Kultury, Urzędu Miejskiego. Została przeprowadzona rewitalizacja zabytkowego rynku z przeniesieniem i rekonstrukcją XVIII- wiecznego domu.

Obecnie realizowane są projekty ułatwiające codzienne życie mieszkańców i jednocześnie wspierające funkcjonowanie małych firm - budowa nowoczesnego targowiska stałego „Mój Rynek”. Burmistrz nie zapomina również o turystycznym charakterze naszej gminy, dlatego inwestuje w turystykę poprzez budowę wieży widokowej, wiaty turystycznej, rewitalizację parku, oznakowanie szlaków turystycznych itp. Dzięki temu nasza gmina postrzegana jest jako niezwykłe, malownicze miejsce, umiejętnego połączenia elementów nowoczesności z zachowaniem tradycji regionu.

W swojej pracy Pan Burmistrz kieruje się dalekowzrocznością, myśląc o przyszłości  naszej Gminy wspiera młodzież i dzieci. Świadczą o tym nakłady finansowe na rozwój oświaty, budowa Gimnazjum, inwestycje w szkoły, w hale sportowe, place zabaw oraz boiska sportowe i stadion. 
Nie są mu obce problemy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i niepełnosprawnych. Z jego inicjatywy w roku 2004 powstał ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i zaburzeniami psychicznymi.

Od najmłodszych lat  jest zaangażowany w działalność społeczną w strukturach OSP Nr 3 w Pruchniku. W latach 1981-1988 pełnił funkcję Prezesa tej jednostki, a obecnie jest członkiem Komisji Rewizyjnej. Odznaczony Brązowym, Srebrnym i dwukrotnie Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa. W 1996 r. odznaczony przez Prezydenta RP Pana Aleksandra Kwaśniewskiego Brązowym Krzyżem Zasługi. Jest inicjatorem i współzałożycielem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Pruchnickiej, jak również z gminami Pawłosiów i Rokietnica współzałożycielem Lokalnej Grupy Działania „Z Tradycją w Nowoczesność”.  Czynnie zaangażowany w działalność organizacji.
Wspiera lokalne inicjatywy na rzecz promocji Gminy, patronuje wielu imprezom kulturalno – sportowym i oświatowym.

Działania Burmistrza na rzecz promocji Małej Ojczyzny zostały docenione przez społeczność lokalną. W 2011 roku Kapituła Konkursowa Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Pruchnickiej Uchwałą nr 1/2011 uhonorowała Pana Wacława Szkołę statuetką ,,SŁONECZNIK” i tytułem  Zasłużony dla Ziemi Pruchnickiej w dziedzinie rozwoju gospodarczego gminy: za znaczące osiągnięcia w rozwoju infrastruktury gminy, za wytrwałość i skuteczność w realizacji wyznaczonych zadań oraz poprawę jakości życia społeczno- gospodarczego jej mieszkańców.

Prowadzona efektywna polityka rozwoju i realistyczne kreowanie przestrzeni gospodarczej gminy zostały docenione przez Kapitułę Konkursu Gmina FAIR PLAY, poprzez przyznanie Miastu i Gminie  Pruchnik Certyfikatu Gmina FAIR PLAY 2012.
W dniu 7 kwietnia 2007 roku został odznaczony złotym medalem „PRO ECCLESIA PREMISLIENII” za zasługi dla Archidiecezji Przemyskiej, za zaangażowanie i szereg inicjatyw związanych z działalnością Kościoła.

Pan  Wacław Szkoła jest osobą o otwartym sercu i umyśle, powszechnie  cenioną i poważaną, skromną, bezinteresowną, prawą, wrażliwą na potrzeby drugiego człowieka. Ceni  więzi rodzinne i przyjaźń. Jako burmistrz jest  konsekwentny w działaniu, mobilizujący  innych do pracy, a jednocześnie bardzo lubiany przez współpracowników, dla których stanowi prawdziwy autorytet.

W codziennym życiu kieruje się  wartościami BÓG, HONOR, OJCZYZNA.

Aktu dekoracji dokonała Wicewojewoda Podkarpacki Alicja Wosik w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

 

  Wejscia: 2535