strona domowa
strona domowa
Ostatnia Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku – zakończenie kadencji
piątek, 14 listopada 2014 12:07

Po uroczystościach związanych z Narodowym Świętem Niepodległości w dniu 11 listopada w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku zwołana na okoliczność dobiegającej końca VI kadencji – 2010 – 2014.

Przewodniczący Rady Miejskiej – Władysław Flak, dokonał otwarcia Sesji, a następnie powitał imiennie wszystkich radnych oraz zaproszonych na Sesję gości.

Podczas Sesji nie podejmowano żadnych uchwał, ponieważ sesja miała na celu podsumowanie pracy władz samorządowych w upływającej kadencji.
W pierwszej kolejności Pan Wacław Szkoła – Burmistrz Pruchnika przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, a następnie po jego przyjęciu przez radnych dokonał podsumowania upływającej kadencji,dziękując tym samym wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju Gminy Pruchnik w minionej kadencji. Pełny tekst sprawozdania znajduje się tutaj.

Podsumowania dokonał również Przewodniczący Rady Miejskiej, krótko charakteryzując pracę Rady w mijającej kadencji. Przewodniczący podziękował radnym oraz wszystkim obecnym za dobrą współpracę i pracę na rzecz gminy Pruchnik. Pełny tekst sprawozdania znajduje się tutaj.

Następnie została jeszcze przedstawiona krótka prezentacja, podsumowująca zrealizowane inwestycje w każdej z miejscowości gminy. Prezentacja znajduje się tutaj.

Na zakończenie Pan Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady wręczyli wszystkim uczestnikom Sesji, tj. radnym, kierownikom referentów Urzędu Miejskiego w Pruchniku, kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy, przedstawicielom lokalnych stowarzyszeń, Sołtysom i Przewodniczącym Rad Osiedla pisemne podziękowania za współpracę i pracę na rzecz gminy Pruchnik wraz z nowo opracowaną monografią Pruchnika - „Pruchnik - studia z dziejów miasta i okolic” pod red. Mariana Wolskiego.

 

  Wejscia: 2042