strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej
czwartek, 26 maja 2016 00:00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 30 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz. 1400 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Pruchniku odbędzie się XVII Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.)

 

Zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XVI Sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  2. w sprawie zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2016 rok,
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Roźwienica.
 7. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 rok.
 8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi.
 9. Interpelacje i wolne wnioski.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Władysław Flak

 

  Wejscia: 672