strona domowa
strona domowa
Przebudowa ciągu pieszego na działce 2121 i 2122 w miejscowości Pruchnik

 

Gmina Pruchnik

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

32 350,71  zł, w tym inspektor  nadzoru

Źródło i kwota
dofinansowania

środki własne Gminy – 32 350,71

Termin
realizacji
zadania*

10.05.2016 - 20.06.2016

Wykonawca**

Usługi Stolarsko Budowlane Marek Kurpiel, Tyniowice 66, 37-565 Roźwienica (przetarg nr IZ 271/4/2016)

* termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania umów z Wykonawcą robót do planowanego jego rozliczenia finansowo-merytorycznego

** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2016.

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

12.04 – 04.05.2016 przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu, otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty.

10.05 – 16.05.2016 podpisanie umów z Wykonawcą robót, firmą: Usługi Stolarsko Budowlane Marek Kurpiel, Tyniowice 66, 37-565 Roźwienica i inspektorem nadzoru z Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „Inwest-Rol” Spółka z o.o. ul. Klasztorna 1, 37-700 Przemyśl, przekazanie placu budowy.

20.06.2016 – odbiór wykonanych robót

 


  Wejscia: 5025