strona domowa
strona domowa
Ogłoszenia

Nowa uchwała przyjmująca Program Rewitalizacji


W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w Programie Rewitalizacji Gminy Pruchnik na lata 2017-2023, na XXXII Sesji Rada Miejska w Pruchniku podjęła nową uchwałę przyjmującą program.

 

Aktualny dokument znajduje się poniżej:

 - Program Rewitalizacji


Zmiana czasookresu obowiązywania programu

 

W związku z przeprowadzeniem weryfikacji formalnej Programu Rewitalizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zmianie ulega czasookres obowiązywania programu do 2023 roku. Program Rewitalizacji Gminy Pruchnik na lata 2017-2023 został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/211/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 25.05.2017 r.

 

Aktualny dokument znajduje się poniżej:

 - Program Rewitalizacji

 

 


 

GMINA PRUCHNIK
REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY
Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH:


„Wsparcie Gminy Pruchnik w zakresie przygotowania programu rewitalizacji”Celem głównym projektu jest opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pruchnik na lata 2017 -2026. Kluczowe zadania Programu Rewitalizacji będą ograniczać występowanie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno – funkcjonalnych i technicznych na obszarach zdegradowanych w Gminie Pruchnik co przyczyni się do ich rozwoju i poprawy warunków życia mieszkańców.  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

  Wejscia: 535