strona domowa
strona domowa
MANEWRY POWIATOWE KSRG W PRUCHNIKU
wtorek, 27 czerwca 2017 05:27

W piątek 23 czerwca br. przy ul. Parkowej w Pruchniku odbyły się manewry międzypowiatowe jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego pod dowództwem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu.

Strażacy ćwiczyli zachowanie w przypadku przerwania wału przeciwpowodziowego. W ćwiczeniach wzięli udział funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu i Lubaczowie oraz jednostki OSP z terenu powiatu Jarosławskiego włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, łącznie ok. 100 strażaków, w tym 11 Jednostek OSP z KSRG, 1 zastęp JRG z PSP w Jarosławiu oraz 1 zastęp JRG z PSP w Lubaczowie.

Do działań zostało włączone również Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pruchniku zapewniając worki oraz piasek do ich napełniania, a także środki transportowe ułatwiające prowadzenie skutecznej i szybkiej akcji ratowniczej.

Dowódcą manewrów, a tym samym Kierującym Działaniem Ratowniczym był bryg. Zygmunt Jasiłek – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Jarosławiu, a skuteczność prowadzonych działań obserwował m.in. mł. bryg. Andrzej Marczenia Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego wraz z funkcjonariuszami z komendy wojewódzkiej, funkcjonariusze z KP PSP
w Jarosławiu oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych - Wacław Szkoła Burmistrz Pruchnika i Robert Grządziel Sekretarz Gminy.

Po raz kolejny okazało się, że teren targowiska stałego Mój Rynek oraz przyległy park są bardzo dobrym miejscem do organizacji różnego rodzaju wydarzeń, nawet ćwiczeń.

 

  Wejscia: 1700