strona domowa
strona domowa
ABSOLUTORIUM UDZIELONE
wtorek, 27 czerwca 2017 11:23

W wyniku pozytywnej oceny działalności Burmistrza Pruchnika, na XXX Sesji Rady Miejskiej w dniu 26.06.2017 r. radni udzielili absolutorium Wacławowi Szkole za wykonanie budżetu za 2016 rok.

Przygotowane sprawozdania uzyskały pozytywne opinie zarówno komisji stałych Rady jak i Regionalnej Izby Obrachunkowej, dlatego podczas sesji głosowanie było jedynie formalnością.

W imieniu całej Rady Miejskiej Władysław Flak Przewodniczący wraz z Wiceprzewodniczącą Katarzyną Kos  złożyli na ręce Pana Burmistrza gratulacje oraz kwiaty w uznaniu dotychczasowych osiągnięć na rzecz rozwoju Gminy Pruchnik oraz za właściwą realizację budżetu.

Pan Burmistrz dziękując za udzielone absolutorium podkreślił, że rozwój całej gminy jest owocem pracy nie tylko Burmistrza, ale także całej Rady Miejskiej jak i pracowników Urzędu, którzy na co dzień dbają o interesy gminy. W uznaniu wykonywanej pracy Pan Burmistrz przekazał gratulacje i kwiaty na ręce swojego Zastępcy Agnieszki Wojdyła.

Podczas Sesji Pan Andrzej Oleszek Prezes Przeworskiego Oddziału IPA - Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji złożył na ręce Pana Burmistrza podziękowania za pomoc w organizacji I Turnieju Drużyn Policyjnych Stowarzyszenia IPA. Więcej o tym wydarzeniu tutaj.

 

  Wejscia: 1671