strona domowa
strona domowa
Konkurs Fundacji BGK „Na 100 Niepodległa”
wtorek, 30 stycznia 2018 13:35

Z okazji 100 lecia odzyskania Niepodległości organizujemy  konkurs grantowy dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Konkursu ma zachęcać do poszerzania wiedzy o historii Polski i budować poczucie tożsamości narodowej wśród młodych osób.

 

 

Dodatkowym atutem programu jest budowanie więzi międzypokoleniowych poprzez współpracę dzieci i młodzieży z rodzicami oraz seniorami. Jest to działanie zachęcające osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą do zapoznawania ich z polską tradycją i historią, inspirujące do dbania o miejsca pamięci, przypominające o okolicznościowych historycznych wydarzeniach. Program będzie realizowany w postaci zajęć, warsztatów, imprez jednorazowych lub cyklicznych o charakterze patriotycznym.

Do konkursu mogą przystąpić: organizacje pozarządowe, ośrodki kultury sportu i rekreacji, biblioteki publiczne, jednostki samorządu terytorialnego samodzielnie bądź we współpracy z podmiotami im podległymi.


Link do programu  „na 100 Niepodległa”

LINK DO REGULAMINU:

https://www.fundacja.bgk.pl/assets/fundacjabgk/media/files/1a8da701-b097-40d8-b99d-f76f55627163/regulamin-konkursu-na-100-niepodlegla-2017.pdf

  Wejscia: 1592