strona domowa
strona domowa
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku
poniedziałek, 26 lutego 2018 00:00


Na XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku w dniu 19 lutego 2018 r. wręczono akt wyboru Przewodniczącemu Rady Osiedla Pruchnik Górny. Był to także czas podsumowania działalności Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Pruchniku Katarzyny Kos, która złożyła rezygnację z mandatu radnej.

Podczas sesji radni podjęli kilka uchwał dotyczących spraw organizacyjnych zarówno Rady Miejskiej (przyjęcie planów pracy komisji stałych na 2018 rok) jak i jednostek organizacyjnych gminy (szkół i przedszkoli). Jedną z ważniejszych uchwał było wyrażenie zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu w kwocie 500 tyś. zł. z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych w miejscowości Kramarzówka i Hawłowice oraz dalszą budowę chodników w Pruchniku i Rozborzu Długim.

Oprócz podejmowanych uchwał, sesja poświęcona była także dwóm ważnym sprawom. Pierwsza z nich to wręczanie aktu wyboru nowemu Przewodniczącemu Rady Osiedla Pruchnik Górny Zbigniewowi Nowakowi po wygranych wyborach, zarządzonych w związku ze śmiercią dotychczasowego Przewodniczącego. Aktu wręczenia dokonał Przewodniczący Miejskiej  Komisji Wyborczej w Pruchniku, Sekretarz Gminy Pruchnik Robert Grządziel, który pogratulował nowemu Przewodniczącemu, życząc mu owocnej pracy i dobrej współpracy zarówno z mieszkańcami jak i Urzędem Miejskim.

W dalszej części sesji Magdalena Długosz – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku wraz z Zastępcą Katarzyną Kos w imieniu własnym, grona pedagogicznego, uczniów, jak i rodziców podziękowały Panu Burmistrzowi Wacławowi Szkole jak i całej Rady Miejskiej za przeprowadzoną termomodernizację budynku szkoły, składając na ręce Pana Burmistrza  specjalny grawerton.

Drugi z punktów dotyczył złożonej, przez Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Pruchniku Katarzynę Kos, rezygnacji z mandatu radnej w związku z pełnieniem od miesiąca września funkcji Zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku.

W imieniu całej Rady Przewodniczący Władysław Flak przypomniał o aktywnej pracy radnej pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady i Przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych.

Również Pan Burmistrz podziękował radnej za jej aktywną pracę na rzecz rozwoju Gminy Pruchnik.

W złożonej rezygnacji radnej czytamy, że służba mieszkańcom Pruchnika była dla niej wielkim zaszczytem, jednak jej powołaniem jest bycie pedagogiem.
Katarzyna Kos w swoim wystąpieniu podziękowała za bardzo dobrą współpracę zarówno z Panem Burmistrzem, z Panią Skarbnik jak i radnymi, po czym przypomniała najważniejsze z zadań inwestycyjnych jakie udało się zrealizować w tym okresie czasu na terenie Gminy Pruchnik, których jak się okazuje było nie mało. Radna podziękowała w szczególności za realizację inwestycji
w Pruchniku, m.in. za:

 • remont ul. Pogodnej, Spacerowej,
 • przebudowę i budowę nowego odcinka ul. Przemyskiej,
 • modernizację ul. Kościelnej,
 • powstanie placu postojowego pomiędzy ul. Pogodną a Słoneczną oraz przy ul. Kościelnej,
 • poprawę infrastruktury obiektów sportowych, szczególnie powstanie nowej bieżni tartanowej na stadionie w Pruchniku,
 • rozbudowę kaplicy cmentarnej oraz powstanie oświetlenia na cmentarzu,
 • rozbudowę i termomodernizację budynku starego ośrodka zdrowia zaadaptowanego na Komisariat Policji w Pruchniku i OREW,
 • remont sali i łazienek w OSP Nr 1 w Pruchniku oraz za dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego,
 • powstanie Dziennego Domu Senior Wigor,
 • dofinansowanie prac zabezpieczających Baszty przy ul. Zamkowej,
 • działania na rzecz edukacji, m.in. budowa łącznika pomiędzy salą gimnastyczną i gimnazjum,
 • kompleksową termomodernizację SP Nr 1 w Pruchniku i hali sportowej,
 • powstanie Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku,
 • prowadzenie programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej w formie stypendium motywacyjnego Burmistrza Pruchnika.


Na najbliższej Sesji odbędzie się zaprzysiężenie wybranego w wyborach uzupełniających w Jodłówce radnego Jana Pieszki, natomiast ze względu na zbyt krótki okres do jesiennych wyborów samorządowych nie będą już przeprowadzane wybory uzupełniające w Pruchniku.

 

 

  Wejscia: 2080