strona domowa
strona domowa
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r

 

Dotację na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom, na terenie gminy Pruchnik w 2018 r. otrzymują:

  1. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej na realizację zadań publicznych pn.:
    a) „Poznajemy, odkrywamy… Niepodległą” w wysokości 20 000 zł.
    b) „Wodny Świat” w wysokości 2 000 zł..
  2. Ochotnicza Straż Pożarna Pruchnik nr 3 na realizację zadania publicznego pn.:
    „Nauka i doskonalenie techniki gry w tenisa stołowego” w wysokości 18 000 zł.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zostaną określone w umowie.

 

  Wejscia: 211