strona domowa
strona domowa
OBWIESZCZENIE Burmistrza Pruchnika z dnia 24 sierpnia 2018 r. o podziale Gminy Pruchnik na okręgi wyborcze
poniedziałek, 27 sierpnia 2018 11:03

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.), w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Pruchniku nr XXXIX/277/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pruchnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych,

ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Numer

okręgu

wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych

wybieranych

w okręgu

1.

Sołectwo HAWŁOWICE

1

2.

Sołectwo JODŁÓWKA od nr 1 do nr 185

1

3.

Sołectwo JODŁÓWKA od nr 186 do nr 312

1

4.

Sołectwo JODŁÓWKA PARCELACJA od nr 313 do końca

Sołectwo ROZBÓRZ OKRĄGŁY

1

5.

Sołectwo KRAMARZÓWKA od nr 1 do nr 104B

1

6.

Sołectwo KRAMARZÓWKA od nr 105 do nr 213 oraz od nr 216 do nr 218

1

7.

Sołectwo KRAMARZÓWKA od nr 214 do 215a oraz od nr 219 do końca

1

8.

Osiedle PRUCHNIK DOLNY

ulice: Jasna od nr 2 do nr 60A, Zacisze, Armii Krajowej, Spokojna, Polna, Słoneczna, Pogodna, Kwiatowa, Krótka, Bieszczadzka, Podkarpacka, Szkolna, Kańczudzka, Spacerowa

1

9.

Osiedle PRUCHNIK DOLNY ulice: Sportowa, Mieczysława Orłowicza, Cicha, Rynek, Ogrodowa, Parkowa, Długa, Zielona, Leśna, Korzenie, Wiejska od nr 66a do nr 69, Boczna, Warzywna, Wałowa, Kościelna, Jana Pawła II, Kościuszki, Księdza Bronisława Markiewicza od nr 2 do nr 66

1

10.

Osiedle PRUCHNIK DOLNY

ulice: Przemyska, Wiejska od nr 1 do nr 66, Grunwaldzka, Jarosławska, Lipowa, Zamkowa, Basztowa, Węgierska

1

11.

Osiedle PRUCHNIK GÓRNY

ulice: Akacjowa, Księdza Bronisława Markiewicza od nr 73 do nr 223, Jasna od nr 61 do nr 123

1

12.

Osiedle PRUCHNIK GÓRNY

ulice: Księdza Bronisława Markiewicza od nr 224 do końca, Świętego Floriana, Miodowa, Objazdowa, Widokowa

1

13.

Sołectwo ROZBÓRZ DŁUGI

1

14.

Sołectwo RZEPLIN

1

15.

Sołectwo ŚWIEBODNA

1

 

 

Na siedzibę Miejskiej Komisji Wyborczej wyznacza się Urząd Miejski w Pruchniku, ul. Rynek 1, pokój nr 15 (parter-sala narad).

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

  Wejscia: 1076