strona domowa
strona domowa
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Pruchniku z dnia 18 września 2018 r.
wtorek, 18 września 2018 10:00


Miejska Komisja Wyborcza w Pruchniku informuje, że w wymienionych niżej okręgach wyborczych zarejestrowano po jednej liści kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Pruchniku.

 

 

Numer

okręgu

wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych

wybieranych

w okręgu

1.

Sołectwo HAWŁOWICE

1

3.

Sołectwo JODŁÓWKA od nr 186 do nr 312

1

5.

Sołectwo KRAMARZÓWKA od nr 1 do nr 104B

1

12.

Osiedle PRUCHNIK GÓRNY

ulice: Księdza Bronisława Markiewicza od nr 224 do końca, Świętego Floriana, Miodowa, Objazdowa, Widokowa

1

15.

Sołectwo ŚWIEBODNA

1


Działając na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. 2018 poz. 754 ze zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Pruchniku wzywa do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów w powyższych okręgach w terminie 5 dni od dnia rozplakatowania Obwieszczenia, tj. do dnia 24 września 2018 r. (do godz. 24:00)


Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej
W Pruchniku

Katarzyna Kos

  Wejscia: 1126