strona domowa
strona domowa
Transmisje

INFORMACJA

 

Szanowni Państwo

Informujmy, że obrady Rady Miejskiej są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.


Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku osób widocznych na nagraniach) jest art. 20 ust. 1b Ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994 ze zm.) – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)

Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

 

TRANSMISJE

8.11.2019 - X Sesja zwyczajna

26.09.2019 r. - IX sesja zwyczajna

28.08.2019 - VIII sesja zwyczajna

7.06.2019 - VII sesja zwyczajna

11.04.2019 r. - VI sesja zwyczajna

15.02.2019 r. - V sesja zwyczajna

14.01.2019 r. - IV sesja zwyczajna

21.12.2018 - III sesja zwyczajna

30.11.2018 r. - II sesja zwyczajna

21.11.2018 - I sesja Inaugurująca nową kadencję Rady

 

Uroczysta Sesja podsumowująca VII kadencję Rady

  Wejscia: 413