strona domowa
strona domowa
Transmisje

INFORMACJA

 

Szanowni Państwo

Informujmy, że obrady Rady Miejskiej są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.


Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku osób widocznych na nagraniach) jest art. 20 ust. 1b Ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994 ze zm.) – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)

Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

 

TRANSMISJE

XIII sesja zwyczajna - 15.01.2020 r.

XII sesja - sesja budżetowa - 20.12.2019 r.

XI Sesja zwyczajna - 9.12.2019 r.

X Sesja zwyczajna - 8.11.2019 r.

IX sesja zwyczajna - 26.09.2019 r.

VIII sesja zwyczajna - 28.08.2019 r.

VII sesja zwyczajna - 7.06.2019 r.

VI sesja zwyczajna - 11.04.2019 r. r.

V sesja zwyczajna 15.02.2019 r.

IV sesja zwyczajna - 14.01.2019 r.

III sesja zwyczajna - 21.12.2018 r.

II sesja zwyczajna - 30.11.2018 r.

I sesja Inaugurująca nową kadencję Rady - 21.11.2018 r.

 

Uroczysta Sesja podsumowująca VII kadencję Rady

  Wejscia: 489