strona domowa
strona domowa
Wysokość Funduszu Sołeckiego na 2021 rok

W związku z podjętą Uchwałą Nr 255/XXXIV/2014 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27.03.2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, Burmistrz Pruchnika na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U.2014 poz.301) informuje, że wysokość środków finansowych na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na poszczególne sołectwa w budżecie gminy na rok 2021 będzie wynosić:


Fundusz sołecki na rok 2021


Lp. Sołectwo

Liczba mieszkańców
stan na 30.06.2020

Wysokość funduszu
sołeckiego
1. Hawłowice 459 32 932,21
2.
Jodłówka 1 363
49 973,00
3.
Jodłówka Parcelacja 369
28 434,64
4.
Kramarzówka 1 691
49 973,00
5.
Rozbórz Długi
828 49 973,00
6.
Rozbórz Okrągły 452 32 582,40
7.
Rzeplin 386 29 284,18
8.
Świebodna 474 33 681,80

RAZEM
6 022
306 834,23

 

 


Na co idą moje pieniądze - analiza budżetu Gminy Pruchnik

2021

 

 


2020

  Wejscia: 8162