strona domowa
strona domowa
o Zakładzie

AKTUALNOŚCI | O ZAKŁADZIE | WARUNKI PRZYŁĄCZENIA |TARYFY |DRUKI DO POBRANIA | KONTAKT | BADANIA WODY

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PRUCHNIKU

 

Jednostka została powołana Uchwałą nr XXXIII/237/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Pruchnik p.n.: "Zakład Gospodarki Komunalnej w Pruchniku".

Jednostka działa na podstawie Statutu wprowadzonego Uchwałą nr XXXIV/248/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Pruchniku.

Przedmiot i zakres działania:

Przedmiotem działania Zakładu jest realizacja zadań w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków komunalnych tj:

 • zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
 • zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 • eksploatacja, konserwacja, usuwanie awarii, remonty urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz pozostałego majątku będącego w zarządzie lub użytkowaniu Zakładu,
 • wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji projektowej.

 

ZGK w Pruchniku posiada w eksploatacji:

 • Mechaniczno - biologicza oczyszczalnia ścieków bytowych w m. Pruchnik. Wydajność: Qd,Śr. = 1420 m3/d,
 • Stacja uzdatniania wody w miejscowości Rzeplin o wydajność Qśr dobowe = 350.00 m3/d,
 • Stacja uzdatniania wody w miejscowości Hawłowice o wydajność Qśr. dobowe = 1200.0 m3/d,
 • Studnie wiercone S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6a zasilające w wodę Stację w Rzeplinie,
 • Studnie wiercone S-1, S-2, S-3bis, S-4, S-5, S-6, S-7 zasilające w wodę Stację w Hawłowicach,
 • Przepompownie ścieków sanitarnych PH1 Hawłowice,  PH2 Hawłowice,  PH3 Hawłowice,  PA Pruchnik,  PP1 Pruchnik, oraz 5 przepompowni przydomowych.

 

  Wejscia: 4972