strona domowa
strona domowa
Fundusz Solidarności Unii Europejskiej – powódź 2020 r. woj. podkarpackie

 

Ponad 7 mln euro z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej przeznaczono dla samorządów z terenu województwa podkarpackiego, które zostały poszkodowane w wyniku powodzi z czerwca 2020 r.

Z Funduszu Solidarności UE zostanie sfinansowany remont i odbudowa infrastruktury komunalnej, zniszczonej w wyniku powodzi. Pieniądze posłużą przede wszystkim do przywrócenia stanu technicznego infrastruktury i zakładów w obszarach: energii, wodociągów i kanalizacji, telekomunikacji, transportu, a także zdrowia i szkolnictwa. Na ten cel przygotowano ponad 6,3 mln euro. Pozostałe 725 tys. euro zostanie wykorzystane na zabezpieczenie infrastruktury prewencyjnej i środków ochrony dziedzictwa kulturowego.

Środki z Funduszu Solidarności UE trafią – za pośrednictwem wojewody – do jednostek samorządu terytorialnego z województwa podkarpackiego. Termin wykorzystania grantu upłynie 17 czerwca 2022 r.

Więcej informacji na temat Funduszu można pobrać pod linkami:

https://www.gov.pl/web/mswia/fundusz-solidarnosci-unii-europejskiej--powodz-2020-r-woj-podkarpackie

https://rzeszow.uw.gov.pl/usuwanie-skutkow-klesk-zywiolowych/fundusz-solidarnosci-unii-europejskiej/

  Wejscia: 2654