strona domowa
strona domowa
Otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruchniku
poniedziałek, 19 grudnia 2011 12:36

 

15 grudnia 2011 r. odbyła się uroczystość przekazania nowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruchniku.

Został on wykonany w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”, ze środków Urzędu Wojewódzkiego oraz budżetu naszego miasta. Jego realizacja została  rozpoczęta późną jesienią. Na szczęście  warunki atmosferyczne  nam sprzyjały, dzięki temu udało się w terminie zrealizować to przedsięwzięcie. Uroczystość przeżywaliśmy w licznym gronie, przy udziale wielu gości.

Obecni byli:

 • Ksiądz Dziekan Kazimierz Trelka – Proboszcz Parafii w Pruchniku
 • Ksiądz Paweł Bajger - katecheta
 • Alicja Kurka – Starszy Wizytator Kuratorium  Oświaty w Rzeszowie
 • Jerzy Tumidajski – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
 • Henryk Szczepanik – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego
 • Władysław Flak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku
 • Wacław Szkoła – Burmistrz Pruchnika
 • Mariusz Trojak – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
 • Krystyna Potyrała -  Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
 • Stanisław Kłopot – Zastępca Burmistrza
 • Jan Barszczak – Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miejskiej
 • Marek Madejowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
 • Marek Cichy – Radny Rady Miejskiej w Pruchniku
 • Marek Drapała - Radny Rady Miejskiej w Pruchniku
 • Wiesław Jamrozik - Radny Rady Miejskiej w Pruchniku
 • Zygmunt Kurasz - Radny Rady Miejskiej w Pruchniku
 • Jan Pieszko - Radny Rady Miejskiej w Pruchniku
 • Bolesław Sosnowski - Radny Rady Miejskiej w Pruchniku
 • Janusz Szkoła - Radny Rady Miejskiej w Pruchniku
 • Zbigniew Zając - Radny Rady Miejskiej w Pruchniku
 • Robert Grządziel – Sekretarz Gminy Pruchnik
 • Renata Mikłasz – Skarbnik Gminy Pruchnik
 • Elżbieta Barszczak – Inspektor do spraw zamówień publicznych UM w Pruchniku
 • Józef Szkoła – Inspektor do spraw inwestycji UM w Pruchniku
 • Alicja Chmielecka – Inspektor  do spraw oświaty UM w Pruchniku
 • asp. szt. Wojciech Mikłasz – Kierownik Posterunku Policji w Pruchniku
 • Elżbieta Macierzanka – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pruchniku
 • Bożena Szkoła – Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Pruchniku
 • Adam Olejarz – Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Pruchniku
 • Eugeniusz Mikłasz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świebodnej
 • Jerzy Wróbel – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jodłowce
 • Halina Wojdyło – Dyrektor GCKS i T w Pruchniku
 • Tadeusz Kubas - Przewodniczący Rady Osiedla Pruchnik Dolny
 • Magdalena Chmielecka – Przewodnicząca Rady Rodziców
 • Agnieszka Łuc – Sekretarz Rady Rodziców
 • Iwona Gierczak- Skarbnik Rady Rodziców
 • Waldemar Ryzner- Kierownik Budowy
 • Jadwiga Oziębło - Właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego APIS w Jarosławiu
 • Klaudiusz Półtorak – przedstawiciel handlowy Przedsiębiorstwa APIS
 • Andrzej Skrzypek – Projektant placu zabaw

Na wstępie dyrektor szkoły Pani  Janina Szczepanik  przywitała zaproszonych Gości oraz podkreśliła, że jest bardzo wdzięczna za pomoc finansową Burmistrzowi i Radzie Miejskiej, którzy dodatkowo wsparli rządowy program. Po krótkim przemówieniu uczniowie zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod kierunkiem Pani wicedyrektor Celiny  Michalik, który był wyrazem radości i wdzięczności za to, że marzenia się spełniają i społeczność szkolna otrzymała  w ten grudniowy dzień tak okazały prezent.  Nowy plac zabaw umożliwi uczniom miło i bezpiecznie spędzać wolny czas.

W  kolejnym punkcie programu zabrali głos:

 • Pan Henryk Szczepanik Wiceprzewodniczący Rady Powiatu , który odczytał list Posła na Sejm RP Wiceministra Gospodarki Pana Mieczysława Kasprzaka, skierowany do Władz Samorządowych i Pedagogów. W liście Pan Poseł wyrażał uznanie i podziękowanie za trud w realizacji cennej inicjatywy;
 • Pan Wacław Szkoła Burmistrz Miasta podziękował wszystkim za wsparcie projektu oraz poinformował, że ogólny koszt budowy placu zabaw o pow. 500 m2 wyniósł 199 119 zł z czego 50 % otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu państwa. Nowy plac zabaw spełnia wszelkie warunki bezpieczeństwa, posiada wymagane certyfikaty zarówno na urządzenia jak i nawierzchnie;
 • Pan Mariusz Trojak zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej przekazał w imieniu własnym i Posła na Sejm Pana Mieczysława Golby gratulacje za realizację przedsięwzięcia, który umożliwi uczniom bezpieczną zabawę.

Następnie zaproszeni Goście, uczniowie, rodzice i nauczyciele udali się na plac zabaw, gdzie nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi przez: Panią Alicję Kurkę starszego wizytatora KO, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pana Henryka Szczepanika, Pana Władysława Flaka Przewodniczącego Rady Miejskiej , Pana Wacława Szkołę Burmistrza Pruchnika, Panią Celinę Michalik wicedyrektora szkoły oraz przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Adriana Buryło.

Kolejnym etapem uroczystości była wspólna modlitwa i poświęcenie obiektu przez Księdza Proboszcza Kazimierza Trelkę.

Atrakcjom nie było końca… Dzieci wesoło bawiły się na nowym placu zabaw, a Goście udali się do szkoły na krótkie spotkanie. Mogli obejrzeć udostępnione kroniki szkoły, na nowo przeżyć istotne wydarzenia z historii SP Nr 1 w Pruchniku, zajrzeć do Złotych Ksiąg Laureatów.

W dniu otwarcia placu zabaw dopisała piękna pogoda i niezwykła atmosfera.

 

  Wejscia: 8545