strona domowa
strona domowa
W Gminie Pruchnik 22 grudnia 2022 r. ruszy dystrybucja węgla
wtorek, 20 grudnia 2022 06:43

Od 22 grudnia 2022 r. w Gminie Pruchnik rozpocznie się dystrybucja węgla. Burmistrz Pruchnika  w dniu 29 listopada 2022 r. podpisał umowę ze spółką Węglokoks S.A. dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. Węgiel pochodzi z importu. Do mieszkańców rozprowadzany będzie poprzez dwa składy:

  1. WĘGLOMET – Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Bogdan Sowa (skład przy ul. Kańczudzkiej 40),
  2. PHUT Posterus Piotr Korytko (skład przy ul. ks. B. Markiewicza – były GS),

Cena za 1 tonę węgla dla naszych mieszkańców wynosi 1890 zł, przy czym w cenę tę nie wlicza się kosztów transportu węgla do gospodarstwa domowego. Transport surowca ze składu do gospodarstwa domowego mieszkaniec może zorganizować we własnym zakresie lub skorzystać z transportu zapewnionego przez skład.

Osoby uprawnione do zakupu węgla zostaną poinformowane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Pruchniku według kolejności, w jakiej były składane wnioski na zakup węgla. Podstawą do odbioru opału ze składu będzie zaksięgowana wpłata za wystawioną fakturę, której można dokonać bezpośrednio w kasie banku – Bank Spółdzielczy w Pruchniku lub przelewem na konto bankowe Gminy Pruchnik. Mieszkańcy, którzy dokonają opłaty za węgiel przelewem, o fakcie odbioru dokumentów uprawniających do odbioru węgla ze składu będą powiadamiani telefonicznie.

Numer konta do wpłat za zakup preferencyjny paliwa stałego

Bank Spółdzielczy Jarosław O/Pruchnik Nr 07 9096 0004 2003 0018 0975 0046
Tytułem: Imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy

Cena za 1 tonę węgla wynosi 1890 zł brutto i odpowiednio za:
-  1,5 tony –  2 835,00 zł brutto
-  0,5 tony –  945,00 zł brutto.

  Wejscia: 2206