strona domowa
strona domowa
Środki na przebudowę drogi gminnej w Kramarzówce - Premier zatwierdził podział środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
czwartek, 09 lutego 2023 06:30

Premier zatwierdził listę inwestycji przeznaczonych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 r. Wsparcie otrzyma 1242 zadań gminnych na łączną kwotę 1397 mln zł i 538 zadań powiatowych na kwotę 1249 mln zł. Dofinansowanie otrzyma też 18 zadań miejskich, zgłoszonych przez prezydentów miast na prawach powiatu.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki zatwierdził zadania powiatowe i gminne, które otrzymają środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2023 rok.

„Najbardziej mnie cieszy fakt, że z tymi inwestycjami schodzimy do Polski lokalnej” – podkreślił premier. Jak mówił, wydatki budżetowe na inwestycje w infrastrukturę drogową są obecnie wielokrotnie większe niż w czasach rządów PO-PSL.

„Kładziemy nacisk na to, że nie tylko te główne arterie mają się liczyć; mają się liczyć również wszystkie drogi gminne i powiatowe” – powiedział Morawiecki.
Najwięcej pieniędzy trafi na realizację inwestycji w województwach: mazowieckim - 299,5 mln zł, lubelskim - 271,5 mln zł, wielkopolskim - 233,3 mln zł i podlaskim - 201,1 mln zł.
Najmniej środków otrzymają województwa opolskie - 55,5 mln zł i lubuskie - 85,7 mln zł.

Rząd zapowiada wcześniejsze nabory wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W tym roku po raz pierwszy z RFRD dofinansowanie otrzymają również zadania zgłoszone przez władze samorządowe z miast na prawach powiatu będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. W przypadku zadań miejskich dofinansowanie może wynieść do 80 proc. wartości zadania, ale nie więcej niż 30 mln zł. Z tej puli środki trafią do 18 miast.

„Realizacja tych inwestycji przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także zwiększenia dostępności transportowej oraz spójności sieci dróg publicznych” – powiedział cytowany przez KPRM wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Jak poinformowała KPRM dofinansowanie z RFRD dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania.

Źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/premier-zatwierdzil-podzial-srodkow-z-rzadowego-funduszu-rozwoju-drog-listy

 

W ramach powyższego zadania środki otrzyma również Gmina Pruchnik. Złożone wnioski dotyczą:

1. Przebudowy drogi gminnej Nr 111679R w miejscowości Kramarzówka - droga do cmentarza - zadanie zostało zaplanowane do dofinansowania i znajduje się na 35 pozycji listy podstawowej:

  • długość odcinka podlegającego przebudowie - 398 m
  • planowany termin realizacji - 03.2023 - 10.2023
  • zaplanowana kwota przebudowy - 884 914,77 zł
  • dofinansowanie - 60 %

Ponadto na liście rezerwowej znajduje się także drugi wniosek:

2. Rozbudowa drogi gminnej klasy "D" nr 111658R ul. Jasna w Pruchniku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi - zadanie znalazło się na 5 miejscu listy rezerwowej:

  • długość odcinka podlegającego przebudowie - 500 m
  • planowany termin realizacji - 03.2023 - 10.2023,
  • zaplanowana kwota przebudowy - 2 210 528,52 zł
  • dofinansowanie - 60 %

 

 

Do pobrania:

 

 

  Wejscia: 741