strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
wtorek, 10 stycznia 2012 16:52

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 24 stycznia 2012 r. o godz. 1200 w  Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku odbędzie się XIII Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Porządek obrad XIII Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XII Sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała budżetowa Gminy Pruchnik na 2012 rok,
  2. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok,
  3. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 roku.
 7. Interpelacje i wolne wnioski.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie sesji.

 

Władysław Flak                  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku

  Wejscia: 2285