strona domowa
strona domowa
Rozbórz Długi: Inwestycje 2011 - 2018

Modernizacja-przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Rozbórz Długi dz. o nr ewid. 736, 881

źródła
finansowania:

Gmina Pruchnik

okres realizacji:

14.08.2015 - 31.12.2015

Modernizacja-przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Rozbórz Długi, dz. o nr ewid. 853, 881

źródła
finansowania:

Gmina PruchnikGmina Pruchnik

okres realizacji:

01.09.2014 - 31.12.2014

Budowa budynku szatni na terenie stadionu sportowego w Rozborzu Długim

źródła
finansowania:

UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla działania Odnowa i rozwój wsiGmina Pruchnik

okres realizacji:

14.08.2014 - 31.12.2014

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rozbórz Długi

źródła
finansowania:

Gmina Pruchnik

okres realizacji:

06.11.2012 - 04.05.2014

Modernizacja-remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Rozbórz Długi, dz. o nr ewid. 318

źródła
finansowania:

Gmina Pruchnik

okres realizacji:

28.08.2013 - 10.11.2013

Modernizacja - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Rozbórz Długi, dz. o nr ewid. 782,783,784,785

źródła
finansowania:

Gmina PruchnikGmina Pruchnik

okres realizacji:

10.09.2012 - 30.11.2012

Remont dróg gminnych w Rozborzu Długim k/ Domu Strażaka 0+000 – 0+780 oraz na działce nr 786 (poscaleniowa) 0+000 – 0+100

źródła
finansowania:

Gmina Pruchnik

okres realizacji:

30.07.2012 - 31.12.2012

Zakup motopompy szlamowej WT30X na potrzeby OSP w Rozborzu Długim

źródła
finansowania:

Gmina PruchnikPruchnik Pruchnik

okres realizacji:

16.04.2012 - 16.08.2012

Remont drogi gminnej w Rozborzu Długim do Parcelacji (nr dz. 887, 865)

źródła
finansowania:

Gmina Pruchnik

okres realizacji:

16.08.2011 - 30.09.2011

Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Rozborzu Długim

źródła
finansowania:

Gmina PruchnikPruchnik Pruchnik Pruchnik

okres realizacji:

18.07.2011 - 15.12.2011

  Wejscia: 10372