strona domowa
strona domowa
Rozbórz Okrągły: Inwestycje 2011 - 2018

Budowa kaplicy cmentarnej w Rozborzu Okrągłym

źródła
finansowania:

Gmina Pruchnik

okres realizacji:

04.09.2014 - 31.12.2014

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rozbórz Okrągły

źródła
finansowania:

Gmina Pruchnik

okres realizacji:

06.11.2012 - 04.05.2014

Modernizacja - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Rozbórz Okrągły, dz. o nr ewid. 555, 569, 662

źródła
finansowania:

Budżet Województwa

okres realizacji:

28.08.2013 - 10.11.2013

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rozborzu Okrągłym

źródła
finansowania:

UEGmina Pruchnik

okres realizacji:

08.2012 - 06.2014

Remont drogi gminnej w Rozborzu Okrągłym obejmującą działki nr 37 i 272, w km 0+000-0+330 oraz 0+510-0+720

źródła
finansowania:

Gmina Pruchnik

okres realizacji:

10.07.2012 - 28.09.2012

Remont drogi gminnej i powiatowej w Rozborzu Okrągłym

źródła
finansowania:

PruchnikPruchnikPruchnik

okres realizacji:

16.08.2011 - 30.09.2011

  Wejscia: 5399