strona domowa
strona domowa
Świebodna: Inwestycje 2011 - 2018

Modernizacja-przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Świebodna dz. o nr ewid. 407, 560, 765

źródła
finansowania:

Województwo Porkarpackie Gmina Pruchnik

okres realizacji:

14.08.2015 - 31.12.2015

Modernizacja-przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Świebodna, dz. o nr ewid. 370, 354

źródła
finansowania:

Województwo Porkarpackie

okres realizacji:

01.09.2014 - 31.12.2014

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Świebodna

źródła
finansowania:

Gmina Pruchnik

okres realizacji:

06.11.2012 - 04.05.2014

Modernizacja - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Świebodna, dz. o nr ewid. 733,765,560

źródła
finansowania:

Województwo Porkarpackie

okres realizacji:

28.08.2013 - 10.11.2013

Modernizacja - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Świebodna, dz. o nr ewid. 457,511,512

źródła
finansowania:

Województwo PorkarpackieGmina Pruchnik

okres realizacji:

10.09.2012 - 30.11.2012

Remont drogi gminnej w Świebodnej do P. M. Bielki

źródła
finansowania:

Gmina Pruchnik

okres realizacji:

08.08.2012 - 31.12.2012

Termomodernizacja remizy OSP w Świebodnej wraz z zagospodarowaniem placu wokół budynku

źródła
finansowania:

Fundusze UnijneGmina Pruchnik

okres realizacji:

17.05.2012 - 18.07.2012

Remont drogi gminnej Świebodna – Jaworznik (nr dz. 636)

źródła
finansowania:

Gmina Pruchnik

okres realizacji:

16.08.2011 - 30.09.2011

  Wejscia: 5455