strona domowa
strona domowa
Remont drogi gminnej w Kramarzówce do Jasiłka (nr dz. 2629)

 

Całkowita
wartość
zadania

10 332,00 PLN

Źródło
dofinansowania

Ze środków własnych gminy Pruchnik

Termin
realizacji
zadania*

16.08.2011-30.09.2011

Wykonawca

Zakład Drogowy Tadeusz Popek i Syn Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57A, 37-560 Pruchnik (przetarg nr IR 271/14/2011)**

* termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do faktycznego jego zakończenia
** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi

Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 30-09-2011 roku. Zakres robót obejmował min. Powierzchniowe (2x) utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 12-16 w ilości 13.0 dm3/m2 - 600m2.

 

  Wejscia: 7461