strona domowa
strona domowa
Remont drogi gminnej w Pruchniku Górnym (do Buryły W., dz. nr 1893) km 0+000 do km 0+140

 

Całkowita
wartość
zadania

21 684,90 PLN

Źródło
dofinansowania

Ze środków własnych gminy Pruchnik

Termin
realizacji
zadania*

24.10.2011-30.11.2011

Wykonawca

Zakład Drogowy Tadeusz Popek i Syn Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57A, 37-560 Pruchnik (przetarg nr IR 271/22/2011)**

* termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do faktycznego jego zakończenia
** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi

Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 30-11-2011 roku. Zakres robót obejmował min**.

  1. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - 430m2
  2. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji:
    • 8 - 12 w ilości 10.0 dm3/m2 - 430m2
    • 5 - 8 w ilości 8.0 dm3/m2 - 430m2
  Wejscia: 6306